Kategorie Humanitní, společenské: Právo (73)


novénázev testuvyzk.Ø %hodnocení
1 strana — testy 1 až 30 / 73
[1] [2] [3]
(čeká na schválení)Mezinárodní právo soukromé III230×31.5
(schváleno)Rodinné právo - vztahy mezi rodiči a dětmi1567×31.8
(schváleno)Právo EU 1299×32.6
(schváleno)Římské právo: věcná práva718×34.6
(schváleno)Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo320×35.5
(schváleno)Římské právo: obligace - obecná část458×35.6
(schváleno)Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s.654×36.7
(schváleno)Občanské právo - obecná část1468×37.4
(schváleno)Trestní právo hmotné III717×39.7
(schváleno)Ústavní právo - zákl. pojmy, teorie ústavy (zpracováno dle učebnice J. Filipa)2456×40.5
(schváleno)Pozemkové právo171×40.6
(schváleno)Římské právo: objekty práva a právní jednání451×41.1
(schváleno)Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů353×42.3
(schváleno)Římské právo: obligace - speciální část439×43.1
(čeká na schválení)Mezinárodní právo soukromé II140×43.4
(schváleno)Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení915×43.9
(schváleno)Mezinárodní právo soukromé336×44.6
(schváleno)Ústavní právo - st. občanství, úvod do zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa)1172×44.8
(schváleno)Pracovní právo4178×44.9
(schváleno)Obchodní právo - s.r.o. a a.s.560×45.2
(schváleno)Občanské právo - závazky, obecná část689×45.4
(čeká na schválení)Správní právo - obecná část II422×46.4
(schváleno)Správní právo - obecná část2228×46.7
(schváleno)Rodinné právo - manželství1524×47.2
(schváleno)Občanské právo - dědické právo1302×47.4
(schváleno)Stát - základní pojmy1482×47.5
(schváleno)Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál551×48.5
(schváleno)Římské právo: subjekty a rodinné právo1056×48.6
(schváleno)Občanské právo - odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení797×49.3
(schváleno)Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti855×49.6
1 strana — testy 1 až 30 / 73
[1] [2] [3]
(nezveřejněné)zobrazit i neschválené / (schváleno)zobrazit pouze schválené

jdi nahoru, na obsah