Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo - závazky, obecná část

test Občanské právo - závazky, obecná část (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 16.6.2010
Test vyzkoušen 1069 krát, průměrný výsledek je 46%.
  1. Co je to plnění v případě abstraktního závazkového vztahu?

  2. Do kterého okamžiku může účastník odstoupit od smlouvy, která možnost odstoupení předvídá?

  3. Obecná odpovědnost za vady se vztahuje na

  4. Nárok z odpovědnosti za vady, které existovaly již v okamžiku splnění závazku, je vázán na lhůty...

  5. Jak se liší postavení dlužníka v případě plurality věřitelů, jejichž postavení je společné a nerozdílné, a v případě, že jejich postavení takové není? Plnění je nedělitelné.

  6. Co se stane, pokud dojde k prodlení dlužníka v případě fixní smlouvy?

  7. Kdo je to poukazník?

  8. Co PLATÍ pro smluvní pokutu?

  9. K jakém případě NEMŮŽE dojít k zániku závazku započtením?

  10. Nastává smrtí dlužníka zánik závazku?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah