Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo

test Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 10.1.2012
Test vyzkoušen 375 krát, průměrný výsledek je 35.4%.
  1. Rozhodnutí ESD ve věci Marleasing se týká

  2. Rozhodnutí ESD ve věci Costa v. ENEL se týká

  3. Rozhodnutí ESD ve věci Kolpinghuis Nijmegen se týká

  4. Přímý účinek dosud neimplementované směrnice je za splnění podmínek určených judikaturou Soudního dvora

  5. Evropský soudní dvůr nemůže

  6. Vyber PRAVDIVÉ tvrzení:

  7. V kterém soudním rozhodnutí ESD stanovil, že škoda, za níž odpovídá jednotlivci členský stát porušující unijní právo, musí předpokládat dostatečně závažné porušení unijního práva ze strany členského státu a hradí se dle vnitrostátních pravidel?

  8. Které z následujících tvrzení NENÍ pravdivé?

  9. Který ze států patří do Evropského hospodářského prostoru (EHP)?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah