Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál

test Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 19.6.2011
Test vyzkoušen 683 krát, průměrný výsledek je 47.9%.
  1. Vyber NEPRAVDIVÉ tvrzení:

  2. Je možné, aby soudním rozhodnutím došlo k

  3. Dojde-li k zániku společnosti odštěpením, tak likvidace

  4. Při nucené likvidaci jmenuje likvidátora

  5. Co se stane, pokud vkladem budoucího společníka v s.r.o. bude nebytový prostor, který po předání správci vkladu (a před vznikem společnosti) vyhoří?

  6. Vklad realizovat započtením pohledávky vkladatele vůči společnosti

  7. Pokud v s.r.o. se z účetní uzávěrky zjistí, že skutečný celkový majetek společnosti nedosahuje minimální výše základního kapitálu,

  8. Jaké z následujících způsobů snižování základního kapitálu akciové společnosti jsou možné: a) snížení jmenovité hodnoty akcií, b) veřejná nabídka výměny akcií za dluhopisy c) vzetí akcií z oběhu na základě losování?

  9. Pokud společnost zvýší svůj základní kapitál pouze na základě provedené účetní operace, jedná se

  10. V komanditní společnosti, není-li společenskou smlouvou stanoveno jinak, je likvidační podíl všech komplementářů a všech komanditistů stejný.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah