Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s.

test Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s. (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 18.6.2011
Test vyzkoušen 1142 krát, průměrný výsledek je 34.6%.
  1. Jediná fyzická osoba

  2. Z kterého způsobu založení akciové společnosti lze v jeho průběhu za určitých okolností přejít na jiný způsob?

  3. Zakládá-li více osob akciovou společnost, děje se tak

  4. K návrhu na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku je třeba přiložit listiny dokládající splacení základního kapitálu k.s.

  5. Co NEPLATÍ ohledně veřejné obchodní společnosti?

  6. Co se stane, pokud je pověření obchodně vést společníka ve veřejné obchodní společnosti odvoláno?

  7. V jiných záležitostech než je změna společenské smlouvy

  8. Komanditisté

  9. Jak je to s oprávněním k obchodnímu vedení a statutárním orgánem v komanditní společnosti?

  10. Kdo může ze společnosti vystoupit bez dalšího pouze na základě své vlastní vůle?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah