Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Rodinné právo - manželství

test Rodinné právo - manželství (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 17.2.2011
Test vyzkoušen 3165 krát, průměrný výsledek je 50%.
  1. Co se týká církevního sňatku, tak

  2. Může mezi registrovanými partnery vzniknout tzv. společné jmění manželů?

  3. Může soud povolit manželství snoubencům, pokud je jeden z nich starší 16 a mladší 18 let, v případě, že s uzavřením manželství rodiče tohoto snoubence nesouhlasí?

  4. Pokud bylo uzavřeno manželství, které je podle zákona neplatné, tak takové manželství

  5. V kterém z následujících případů nemůže dojít ke konvalidaci neplatného manželství?

  6. Manželé se podle zákona navzájem zastupovat (myšleno ve věcech týkajících se pouze druhého manžela, nikoliv ve věcech rodiny jako celku)

  7. V případě, že soud rozhodne o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého, kdy zanikne manželství? Může dojít k obnovení manželství, pokud se zjistí, že je daná osoba naživu?

  8. V kterém případě se existence tzv. kvalifikovaného rozvratu manželství v rozvodovém řízení presumuje?

  9. Nezbytným předpokladem vyživovací povinnosti mezi manželi je

  10. Pokud je rozvedená žena mladší 26 let a soustavně se připravuje na své budoucí povolání (studuje v prezenčním studiu, což jí neumožňuje mít zaměstnanání na plný úvazek), pak výživné v prvé řadě podle zákona plní

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah