Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo - dědické právo

test Občanské právo - dědické právo (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 16.6.2010
Test vyzkoušen 1707 krát, průměrný výsledek je 47.8%.
  1. Paní Františka v závěru života sepsala závěť, kterou odkázala své dceři svůj rodinný dům (stojící na jedné parcele) i jabloňový sad (stojící na druhé parcele). Když však dceři již po několikáté zahynuly pokojové rostliny, které jí paní Františka darovala, tak si to rozmyslela. O pět let později datovanou závětí odkázala jabloňový sad raději svému synovi.

  2. Bezdětný pan Zvěřinec odkázal svůj předlužený majetek svému synovci. Ten si vzal po smrti strýce jeho kočku, psa i kanárky k sobě domů a začal o ně pečovat.

  3. Pokud pan Boleslav spáchal úmyslný trestný čin vůči zůstaviteli, za který však nebyl vzhledem k promlčení odsouzen....

  4. Pan Ztratilhlavu po letech manželství odešel od ženy za milenkou. Žil s ní jako druh s družkou a v závěti jí odkázal veškerý svůj majetek, protože s ním jeho dvě dospělé děti přerušili veškerý kontakt. V závěti je však nevydědil. Žádné jiné děti neměl.

  5. Pan Ženatý si s manželkou v průběhu manželství pořídil za společné prostředky rodinný dům. V okamžiku jeho smrti s nimi nikdo další v onom rodinném domě nebydlel. Děti pan Ženatý neměl, ale oba jeho rodiče ještě v okamžiku jeho smrti žili. Žádný jiný majetek než rodinný dům nezanechal.

  6. Hodnota dědictví po paní Mikulášové činí celkem 300 000. Paní Mikulášová již ale před smrtí darovala starší dceři 100 000 na nákup osobního automobilu a mladší dceři rekreační objekt v hodnotě 200 000. Manžel paní Mikulášové již zemřel a žádné další děti nemá. V případě dědění ze zákona...

  7. Pan Váhavý si nejprve nechal sepsat závěť notářským zápisem. Pak změnil své původní rozhodnutí, novou závěť napsal na stroji, opatřil ji svým podpisem a vlastnoručně napsaným datem a strčil ji do zásuvky. Byl rád, že o nové závěti nikdo neví a že se tedy nedostane do nepovolaných rukou.

  8. Pani Krkavčí opustila společnou domácnost, kterou vedla se svým manželem a posléze se s ním rozvedla. Jejich společné děti zůstaly v péči otce. Paní Krkavčí na ně neplatila výživné ani nejevila zájem o styk s nimi. O dvacet let později potom své děti kontaktovala. Chtěla se s nimi pravidelně stýkat. Její děti to však kategoricky odmítly. Může je vydědit?

  9. Paní Staropanenská zemřela jako svobodná a bezdětná ve věku 70 let. Byt obývala společně se svoji podnájemnicí a posléze i blízkou kamarádkou, paní Veselou. Paní Veselá o ni pečovala v době nemoci, životní potřeby si však každá hradila sama. V okamžiku smrti paní Staropanenské již nežili její rodiče. Žil pouze její bratr a potomci její setry - vnuk a vnučka její sestry.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah