Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Římské právo: věcná práva

test Římské právo: věcná práva (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 4.1.2010
Test vyzkoušen 878 krát, průměrný výsledek je 35.5%.
 1. Považuje se vlastník za držitele i v případě, že věc ovládá v danou chvíli jiná osoba (detentor)?

 2. V kterém případě má dententor stejnou ochranu jako držitel?

 3. V případě nabytí držby traditio longa manu nebo traditia brevi manu jde o a)..., zatímco v případě jednostranné aprehenze...b).

 4. Může interdictum "uti possidetis" ("držte, jak držíte") vést k navrácení držby rušiteli?

 5. Do jakého vlastnictví přechází nemancipační věc, která byla převedena tradicí?

 6. Kdo je vlastníkem obrazu: malíř (a tedy majitel barev), nebo majitel plátna?

 7. Jak je to s šancí vlastníka vymoci v soudním procesu přímo vydání své věci v klasickém období?

 8. Co platí pro servitus oneris ferendi (doslova služebnost nést břemeno)?

 9. Co je to vydržení svobody u služebností?

 10. Co je to pactum de distrahendo?

 11. Který z následujících institutů chránil zástavního věřitele?

 12. Co je to pignus tacitum?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah