Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Správní právo procesní

test Správní právo procesní (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 7.12.2011
Test vyzkoušen 1474 krát, průměrný výsledek je 52.7%.
  1. V paragrafu 2 odst. 3 správního řádu NENÍ uvedena

  2. Čím se správní řízení liší od občanského soudního řízení?

  3. Osoba, která o sobě tvrdí, že je účastníkem správního řízení, přičemž o tom existují pochybnosti,

  4. Co NEPLATÍ ohledně doručování dle správního řádu?

  5. Seřaďte pojmy od neujžšího k nejširšimu: a) spis b) protokol c) podklady pro vydání rozhodnutí.

  6. Pokud je rozhodnutí vyhlášeno a zároveň je prvý den po vypršení lhůty k odvolání, pak rozhodnutí je

  7. Pokud účastník správního řízení může podat žádost o obnovu řízení do 3 měsíců ode dne, kdy se o obnově řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí,

  8. Proti exekučními příkazu

  9. Veřejnoprávní smlouvu

  10. Co platí pro rozklad?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah