Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Mezinárodní právo soukromé III

test Mezinárodní právo soukromé III (Právo)(čeká na schválení)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 18.6.2011
Test vyzkoušen 266 krát, průměrný výsledek je 30.1%.
  1. Občana ČR může za mrtvého prohlásit

  2. V kterém okamžiku dojde k nabytí vlastnického práva? Předmět kupní smlouvy v době, kdy byla uzavřena smlouva, se nacházel v SRN, přičemž podle práva platného v SRN je třeba k přechodu vlastnického práva na kupujícího odevzdání věci. Věc byla po uzavření smlouvy doručena kupujícímu do Francie, podle jejíhož práva vlastnické právo přechází již samotným uzavřením smlouvy.

  3. Co platí ohledně výhrady vlastnického práva k movité věci, která je součástí smlouvy uzavřené v roce 2011?

  4. V kterém případě NEPŮJDE o materiální volbu práva?

  5. V kterém případě je k uznání soudního rozhodnutí třeba prohlášení vykonatelnosti?

  6. Které tvrzení PLATÍ?

  7. Co PLATÍ pro rozhodčí řízení vedené v ČR?

  8. Rozhodčí smlouva

  9. Doktrína pravomoc-pravomoc v rozhodčím řízení je důsledkem které jiné zásady?

  10. Vyber NEPRAVDIVÝ výrok ohledně dědění:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah