Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Římské právo: objekty práva a právní jednání

test Římské právo: objekty práva a právní jednání (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 4.1.2010
Test vyzkoušen 560 krát, průměrný výsledek je 41.7%.
 1. Přelož: cena platná pro většinu lidí, cena určená zájmem a poměry jednotlivce, cena obliby.

 2. Jak je to s určováním vlastnického práva ke stádu dobytka?

 3. K čemu se vztahuje a co znamená "superficies solo cedit"?

 4. Při vzniku služebnosti dochází k nabývání práv ..., při vydržení jde o ..., v případě dědictví mluvíme o ...

 5. Co to znamená lukrativní a onérozní jednání.

 6. V případě omylu ve vlastnostech člověka nebo věci, které je objektem právního jednání, se stane co?

 7. Jak je to s poskytnutím prétorské pomoci v případě psychického donucení?

 8. Může být součástí mancipace či injurecesse podmínka, která je již zákona nutnou součástí daného právního aktu (condictio legalis)?

 9. Dies incertus an, certus quando a dies incertus an, incertus quando.

 10. Jako co v Římě jednali opatrovníci, kurátoři, statuty určení jednatelé právnických osob?

 11. V případě které žaloby nešlo o subsidiární ručení zastupovaného?

 12. Negotium revocabile?

 13. Přelož: nedbalost relativní (měřítkem pečlivost věnovaná vlastním věcem), nedbalost obyčejná (dle měřítka starostlivého hospodáře), ručení i za menší náhodu.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah