Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo - obecná část

test Občanské právo - obecná část (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 12.6.2010
Test vyzkoušen 2173 krát, průměrný výsledek je 38.6%.
 1. Co NEPLATÍ o vztahu občanského k ostatním soukromoprávním odvětvím?

 2. Zásada ochrany práv třetích osob se projevuje mimo jiné tak, že dokonce i smlouva ve prospěch třetí osoby se vůči této osobě stává platnou až v okamžiku, kdy s ní ona třetí osoba dá souhlas.

 3. Kdy nabývá účinnosti právní úkon akceptace (přijetí nabídky)?

 4. Co NEPLATÍ?

 5. Pokud byl jistý obnos peněz půjčen v pátek 24. dubna, a to na dobu jednoho týdne, co potom platí pro počítání lhůt?

 6. Co způsobuje tzv. jednostranná simulace v případě právního úkonu?

 7. V případě paragrafu 44, odst. 2 obč. zák. ("Přijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh.") jde o

 8. Co víš o pojmech zrušení a odvolání návrhu (v případě uzavírání smluv)?

 9. Které z následujících právních úkonů patří mezi adresované jednostranné právní úkony?

 10. Právo dovolat se relativní neplatnosti

 11. V případě marného uplynutí promlčecí lhůty

 12. Co se stane v případě, že lhůta se subjektivně určeným počátkem začne běžet až po skončení lhůty s objektivně určeným počátkem?

 13. Jak ovlivňuje uzavřené manželství způsobilost k právním úkonům?

 14. Půjčka se týká věcí

 15. Pokud fyzicky napadená a oloupená osoba zaútočí na prchajícího pachatele

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah