Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Pozemkové právo

test Pozemkové právo (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 18.1.2012
Test vyzkoušen 227 krát, průměrný výsledek je 41.1%.
  1. Garáž o rozměrech 15 x 3 m postavená na zahradě obklopující rodinný domek (přičemž zahrada spolu s rodinným domkem a garáží tvoří jedinou parcelu) se v katastruje nemovitostí

  2. Který z následujících údajů nepatří mezi tzv. závazné údaje pro právní úkony týkající se zapsaných nemovitostí?

  3. Ložiska nerostů

  4. Kterou z následujících žalob se vlastník nemovitosti nemůže domáhat ochrany svého pozemkového vlastnictví - žaloba negatorní, vindikační a určovací?

  5. Pan A. a B. si zakoupili dvě sousední parcely, oplotili je a 12 let využívali. Následně se zjistilo, že hranice mezi pozemky vede ve skutečnosti jinak, než se oba dva domnívali a že pan A tedy využíval část pozemku, který si původně zakoupil pan B. Na této části rostou jabloně.

  6. Paní X se stará o zahradu své sousedky, staré paní Y. Na zahradě paní Y zasadila paní X několik svých sazenic. Z těchto sazenic vyrostly stromy, z nichž některé zasahují svými větvemi na území zahrady paní X. Čí jsou tyto větve?

  7. Vyvlastněním zaniká

  8. Vyber NEPRAVDIVÉ tvrzení:

  9. Pro jaké území se zpracovává politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje?

  10. Který z následujících nástrojů územního plánování může v zastavěné ploše nahradit ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah