Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Trestní právo hmotné III

test Trestní právo hmotné III (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 10.12.2011
Test vyzkoušen 949 krát, průměrný výsledek je 42.3%.
  1. V případě trestného činu týrání svěřené osoby promlčecí lhůta začíná běžet

  2. Pokud soud v případě souzení pachatele kvalifikované skutkové podstaty vraždy dle paragrafu 140 odst. 3 písm. b) do vyměřeného trestu zahrne přitěžující okolnost dle paragrafu 42 písm. h) trestního zákoníku, jedná se

  3. Uložení souhrnného trestu v případě jednočinného souběhu

  4. V případě, že pachatel krádeží v průběhu výkonu trestu obecně prospěšných prací, okrade své spolupracovníky, soud mu nejspíše uloží

  5. Je možné, že v případě pachatele trestného činu bude za určitých okolností soudem konstatována jeho vina a bez existence okolností vylučujících trestní odpovědnost či způsobujících zánik trestní odpovědnosti zároveň nebude uložena vůbec žádná trestní sankce, a to ani podmíněná?

  6. Pokud pachatel dvakrát s několikaletým odstupem navádí těhotnou ženu k nedovolenému přerušení těhotenství (zároveň nejde o kvalifikovanou skutkovou podstatu tohoto trestného činu, ani pachatel nepřispěje k smrti těhotné ženy),

  7. Paragraf 59 trestního zákoníku představuje použití zásady

  8. Pachatel trestného činu pohlavního zneužití může být odsouzen mimojiné k trestu odnětí svobody nebo domácího vězení.

  9. I když to v trestním zákoníku není výslovně uvedeno, tak vloupat je možné se pouze do bytového či nebytového prostoru.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah