Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Mezinárodní právo soukromé

test Mezinárodní právo soukromé (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 6.6.2011
Test vyzkoušen 439 krát, průměrný výsledek je 43.5%.
  1. Co NEPLATÍ pro věcné normy mezinárodního práva soukromého?

  2. Pokud mají dvě smlouvy zavazující téže státy tentýž přímý i nepřímý předmět, vztah obou smluv není upraven ani není zjevný úmysl obou stran nahradit dřívější úpravu novou a smlouvy mohou existovat vedle sebe,

  3. Kdo z komentátorů zavedl statutární teorii a kdo ji následně v 19. století odmítl?

  4. V případě §7 ZMPS ("Ustanovení o zápisech do veřejných knih platících v místě, kde nemovitost je, se použijí i tehdy, když právní důvod vzniku, zániku, omezení nebo převodu knihovního práva se posuzuje podle jiného právního řádu.") jde o

  5. V případě § 23 odst. 2 ZMPS ("Žije-li dítě v Československé socialistické republice, může být otcovství určeno (zjištěno nebo popřeno) podle práva československého, je-li to v zájmu dítěte.") jde o

  6. Pokud situaci, kdy mezi stranami probíhá na základě dohody směna zboží a peněz, označíme jako kupní smlouvu, provedli jsme

  7. Budeme-li postupovat podle mezinárodní smlouvy. která stanoví "Hodnocení, zda se jedná o kupní smlouvu bude určeno podle práva státu sídla dodavatele." pak provádíme

  8. K vyplnění vnitřních mezer kterých mezinárodních smluv obsahujících přímou úpravu použijeme subsidiární statut?

  9. Které kolizní normy v mezinárodním právu soukromém zcela převládají?

  10. Co PLATÍ o nakládání českého soudce s cizím právním řádem?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah