Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Mezinárodní právo soukromé II

test Mezinárodní právo soukromé II (Právo)(čeká na schválení)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 6.6.2011
Test vyzkoušen 162 krát, průměrný výsledek je 43.6%.
  1. Argumentem proti přijetí čeho je hrozba, že dojde k bludnému kruhu, tzv. právnímu kolotoči?

  2. Co se týká odkazů, tak

  3. Stav, kdy soud o tzv. předběžné otázce bude rozhodovat stejně, jak by rozhodl soud ve státě, jehož právem se řídí základní otázka, se nazývá

  4. Český mezinárodní právo soukromé dává, co se týká předběžných otázek, zásadně přednost

  5. V případě, že na základě našich kolizních norem dospějeme k použití dvou právních řádů pro otázku dědění a vypořádání SJM, přičemž při použití norem hmotného práva obou právních řádů dojde k situaci, že manželka zesnulého nebude mít nárok na vůbec žádnou část majetku, která zůstala po zesnulém, pak je třeba

  6. Výhrada veřejného pořádku se uplatňuje

  7. Přímé normy v mezinárodních smlouvách upravují vztahy

  8. Incoterms je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejdůležitějších

  9. Která doložka o právním režimu zaručuje cizím státním občanům stejné zacházení jako s vlastními státními občany příslušného státu?

  10. Co NEPLATÍ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah