test Právo EU (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 10.1.2012
Test vyzkoušen 1796 krát, průměrný výsledek je 34%.
  1. Která ze zemí patřila mezi základající státy EU?

  2. Kterou ze smluv byl zaveden tzv. princip flexibility?

  3. Co patří do primárního práva EU?

  4. V nejzašším případě porušování hodnot EU členským státem může Rada Evropské unie rozhodnout až o

  5. V kterém soudním rozhodnutí Evropského soudního dvora byl položen základ tzv. teorie implicitních pravomocí?

  6. Princip subsidiarity se týká

  7. Které z následujících tvrzení je NEPRAVDIVÉ?

  8. Vyber PRAVDIVÉ tvrzení:

  9. V rámci rozhodování Evropského soudního dvora je kladen důraz zejména na

  10. Vyber NEPRAVDIVÉ tvrzení: Tribunál

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah