Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů

test Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 7.2.2011
Test vyzkoušen 443 krát, průměrný výsledek je 45%.
  1. Co se stane po skončení konkurzu s neuspokojenými pohledávkami?

  2. Je možné přejít z jednoho způsobu uspokojení dlužníka v průběhu třetí (závěrečné) fáze insolvenčního řízení na druhý?

  3. Pojem předlužení se používá u

  4. V případě insolvenčního řízení tzv. rozvrh sestavuje a)... a soupis majetkové podstaty provádí b)...

  5. Musí s dlužníkovým oddlužením souhlasit všichni jeho věřitelé?

  6. V případě řízení podle části páté OSŘ - je účastníkem řízení správní orgán, který vydal napadené rozhodnutí?

  7. Co se stane, pokud v řízení podle části páté OSŘ není účastníkem řízení někdo z původních účastníků správního sporu?

  8. Kdo může navrhnout zahájení řízení podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů?

  9. V případě, že půjde o přezkum vkladového řízení do katastru nemovitostí, věc má projednat

  10. Pokud se bude chtít osoba bránit proti územnímu plánu obce, měla by podat

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah