Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Správní právo - obecná část II

test Správní právo - obecná část II (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 31.5.2012
Test vyzkoušen 768 krát, průměrný výsledek je 48.2%.
  1. Jak se nazývá metoda právní regulace typická pro správní právo?

  2. Pokud si vezmeme objektivní správní právo v protikladu k subjektivnímu správnímu právu, tak objektivní správní právo lze ztotožnit

  3. Která zásada vyjadřuje ústavní a následně zákonem specifikované uznání správních orgánů k výkonu určitých pravomocí?

  4. Metody sociologické a experimentální jsou coby vědecké metody používané typicky ve

  5. Veřejnoprávní korporace v užším slova smyslu se dělí na

  6. Může být v České republice a) soudní rozhodnutí a b) mezinárodní smlouva za určitých podmínek pramenem správního práva?

  7. Na základě ústavního zmocnění jsou vydávány

  8. Pokud je fyzická osoba soudně zbavena způsobilosti k právním úkonům,

  9. Jedním ze subjektů správněprávních vztahů je správní orgán, popř. subjekt pověřený výkonem veřejné správy

  10. Vyber PRAVDIVÉ tvrzení:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah