Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení

test Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.1.2011
Test vyzkoušen 1130 krát, průměrný výsledek je 44%.
  1. V kterém případě se jedná o odstranitelný nedostatek procesních podmínek?

  2. Komu lze pro civilní řízení udělit prostou plnou moc?

  3. Patnáctileté fyzické osobě náleží procesní způsobilost...

  4. Zásada, že soud zkoumá příslušnost se zřetelem k okolnostem, které tu byly v době zahájení řízení, ...

  5. O jaké společenství jde v následujících případech? A) Spor o vyklizení nemovitosti, v níž žije více nájemců. B) Spor proti solidárním dlužníkům, kteří neplní.

  6. Svědek, znalec atd. jsou jako osoby zúčastněné na řízení zároveň procesními subjekty?

  7. Pokud žalobce žaluje o peněžité plnění ve výši 90 000 Kč a žalovaný vůči žalobci v řízení uplatňuje svoji pohledávku ve výši 75 000, jde o

  8. Co NEplatí ohledně prostých a dispozičních úkonů?

  9. Co NEplatí ohledně vedlejšího intervenienta?

  10. Vyber PRAVDIVÉ tvrzení:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah