Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Mezinárodní právo obchodní - příklad II

test Mezinárodní právo obchodní - příklad II (Právo)(čeká na schválení)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 1.2.2012
Test vyzkoušen 33 krát, průměrný výsledek je 53.9%.
Zadání k níže uvedeným otázkám:
Maďarská společnost EUROEXPRES vyrábějící náhradní díly do traktorů dlouhodobě uzavírá smlouvy s makedonskou společností Agricola. Jednu ze smluv uzavřeli její zástupci telefonicky dne 3.5.2010. Konkrétně šlo o smlouvu o dodávce náhradních dílů do traktorů v hodnotě 150 tis. eur. Dohodli se, že dodávka proběhne za použití dodací podmínky CFR INCOTERMS 2010, přičemž EUROEXPRES hradí přepravné včetně lodního až po dodávku do přístavu určení na Balatonu. Zástupce společnosti Agricola informoval zástupce společnosti EUROEXPRES o tom, že dodávku je nezbytně nutné dodat v dohodnutém termínu, jinak společnosti Agricola hrozí značné ztráty. Zároveň se jako obvykle dohodli na prorogaci maďarských soudů.
V průběhu cesty směrem k Balatonu jeden z kamiónů společnosti EUROEXPRES uvízl na dálnici kvůli náhlé sněhové bouři, nepředvídatelné v maďarských klimatických podmínkách. Zástupce společnosti EUROEXPRES ihned telefonicky informoval druhou stranu, omlouval se jí za nastalé potíže a informoval ji o tom, že dodávku pošle co nejrychleji, jak jen to bude možné. Zástupce společnosti Agricola to však odmítl a od části smlouvy odpovídající oné části dodávky odstoupil.
Zbylá část dodávky byla naložena loď na Balatonu. Během nakládání však určitá část dodávky spadla důsledkem neopatrnosti do moře.
Společnost Agricola po dodání zboží provedla jeho kontrolu. Na zboží našla vady, které po dvou měsících oznámila maďarské společnosti. Řada jejich předešlých reklamací s dvouměsíčním zpožděním od dodání byla maďarskou společností uznána. Tentokrát však reklamace uznána nebyla, s poukazem na to, že je pozdní.
  1. V případě, že situaci posuzujeme z hlediska maďarských soudů, uplatní se výše uvedený smluvní vztah Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva)? BEZ OHLEDU NA ODPOVĚĎ NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ŘEŠTE, JAKOBY SE VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA NA VÝŠE UVEDENOU SMLOUVU UPLATNILA.

  2. Byla uzavřená smlouva platná z hlediská své formy?

  3. Bude maďarská společnost povinná hradit makedonské náhradu škody vzniklé na základě toho, že část dodávky se zdržela kvůli sněhové vánici?

  4. Odstoupila makedonské společnost platně od smlouvy, co se týká části dodávky, která se zdržela kvůli sněhové vánici?

  5. Část dodávky, která spadla do moře, do něj spadla

  6. Je maďarská společnost povinná hradit makedonské společnosti škodu, která jí vznikla tím, že část dodávky jí nebyla doručena, protože spadla do moře?

  7. Proběhlo ze strany makedonské společnosti oznámení vad na zboží v tzv. přiměřené době ve smyslu čl. 39 odst. 1 Vídeňské úmluvy?

  8. Na který z následujících nároků z vad zboží má makedonská strana právo pouze za podmínky, že došlo k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu čl. 25 Vídeňské úmluvy?

  9. Je z pohledu maďarských soudů jejich prorogace platná?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah