Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 20811 krát, průměrný výsledek je 92.9%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 2. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

 3. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 4. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 5. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 6. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 7. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 8. Ústroj strážného ve službě …

 9. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 10. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 11. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 12. Činnost strážného ve službě …

 13. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 14. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 15. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 16. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 17. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 18. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 19. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 20. Systém kontroly vstupu …

 21. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 22. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 23. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 24. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 25. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 26. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

 27. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 28. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 29. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 30. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

 31. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

 32. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 33. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

 34. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 35. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 36. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 37. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 38. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 39. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 40. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah