Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 18686 krát, průměrný výsledek je 92.9%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 2. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 3. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 4. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 5. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 6. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

 7. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 8. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 9. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 10. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 11. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

 12. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 13. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 14. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 15. Systém kontroly vstupu …

 16. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 17. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 18. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 19. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 20. Ústroj strážného ve službě …

 21. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

 22. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 23. Činnost strážného ve službě …

 24. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

 25. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 26. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 27. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 28. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 29. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

 30. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 31. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 32. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 33. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 34. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 35. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 36. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 37. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 38. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 39. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 40. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah