Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 16601 krát, průměrný výsledek je 92.9%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

 2. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 3. Činnost strážného ve službě …

 4. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 5. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 6. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 7. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 8. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

 9. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 10. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 11. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 12. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 13. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 14. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 15. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 16. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 17. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 18. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

 19. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 20. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 21. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 22. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 23. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 24. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 25. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 26. Ústroj strážného ve službě …

 27. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

 28. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 29. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 30. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 31. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 32. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 33. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 34. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 35. Systém kontroly vstupu …

 36. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 37. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 38. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

 39. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 40. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah