Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 4. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 4. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 20123 krát, průměrný výsledek je 92.9%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Strážný je ve službě povinen spolupracovat …

 2. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje …

 3. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla delegována práva zadavatelem zpravidla …

 4. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

 5. K odpovědnosti za přestupek postačí …

 6. K čemu slouží kamerové systémy instalované ve střeženém objektu …

 7. Při podezření, že v místnosti (uzavřeném prostoru) se neoprávněně zdržuje cizí osoba, strážný zvolí následující taktiku…

 8. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

 9. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou …

 10. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...

 11. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného …

 12. Systém kontroly vstupu …

 13. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany …

 14. K technickým bezpečnostním systémům patří …

 15. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je …

 16. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu …

 17. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

 18. Činnost strážného ve službě …

 19. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy …

 20. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je …

 21. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu …

 22. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou …

 23. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

 24. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví…

 25. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt ...

 26. Jestliže na místě zasahují více, než dvě složky integrovaného záchranného systému na místě velí a koordinuje činnost …

 27. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy …

 28. Podstatou činnosti elektronického požární signalizace je …

 29. K zásadám vystupování strážného ve službě patří …

 30. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

 31. Podstatou činnosti elektronického zabezpečovacího systému je …

 32. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních podniků …

 33. Ústroj strážného ve službě …

 34. Přestupku se dopustí ten, kdo …

 35. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a parkovat …

 36. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

 37. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo …

 38. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je …

 39. Součástí elektronického zabezpečovacího systému je …

 40. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah