Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 36782 krát, průměrný výsledek je 88.6%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Fyzická osoba má právo na …

 2. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 3. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 4. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 5. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 6. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 7. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 8. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 9. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 10. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 11. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 12. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 13. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 14. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 15. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 16. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 17. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 18. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 19. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 20. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 21. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 22. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 23. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 24. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 25. Pracovní poměr může být rozvázán …

 26. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 27. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 28. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 29. Které jednání je trestným činem …

 30. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah