Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 35593 krát, průměrný výsledek je 88.6%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 2. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 3. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 4. Které jednání je trestným činem …

 5. Fyzická osoba má právo na …

 6. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 7. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 8. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 9. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 10. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 11. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 12. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 13. Pracovní poměr může být rozvázán …

 14. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 15. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 16. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 17. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 18. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 19. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 20. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 21. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 22. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 23. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 24. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 25. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 26. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 27. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 28. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 29. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 30. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah