Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 32243 krát, průměrný výsledek je 88.7%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 2. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 3. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 4. Které jednání je trestným činem …

 5. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 6. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 7. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 8. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 9. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 10. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 11. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 12. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 13. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 14. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 15. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 16. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 17. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 18. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 19. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 20. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 21. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 22. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 23. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 24. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 25. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 26. Fyzická osoba má právo na …

 27. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 28. Pracovní poměr může být rozvázán …

 29. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 30. Každý je povinen počínat si tak, aby …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah