Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 31188 krát, průměrný výsledek je 88.8%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 2. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 3. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 4. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 5. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 6. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 7. Které jednání je trestným činem …

 8. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 9. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 10. Fyzická osoba má právo na …

 11. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 12. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 13. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 14. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 15. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 16. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 17. Pracovní poměr může být rozvázán …

 18. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 19. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 20. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 21. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 22. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 23. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 24. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 25. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 26. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 27. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 28. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 29. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 30. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah