Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 29163 krát, průměrný výsledek je 89%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 2. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 3. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 4. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 5. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 6. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 7. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 8. Pracovní poměr může být rozvázán …

 9. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 10. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 11. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 12. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 13. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 14. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 15. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 16. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 17. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 18. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 19. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 20. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 21. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 22. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 23. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 24. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 25. Které jednání je trestným činem …

 26. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 27. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 28. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 29. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 30. Fyzická osoba má právo na …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah