Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 32640 krát, průměrný výsledek je 88.7%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 2. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 3. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 4. Pracovní poměr může být rozvázán …

 5. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 6. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 7. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 8. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 9. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 10. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 11. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 12. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 13. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 14. Které jednání je trestným činem …

 15. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 16. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 17. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 18. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 19. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 20. Fyzická osoba má právo na …

 21. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 22. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 23. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 24. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 25. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 26. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 27. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 28. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 29. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 30. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah