Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 31900 krát, průměrný výsledek je 88.7%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Pracovní poměr může být rozvázán …

 2. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 3. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 4. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 5. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 6. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 7. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 8. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 9. Fyzická osoba má právo na …

 10. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 11. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 12. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 13. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 14. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 15. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 16. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 17. Které jednání je trestným činem …

 18. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 19. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 20. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 21. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 22. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 23. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 24. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 25. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 26. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 27. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 28. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 29. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 30. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah