Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 31593 krát, průměrný výsledek je 88.8%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Pracovní poměr může být rozvázán …

 2. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 3. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 4. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 5. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 6. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 7. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 8. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 9. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 10. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 11. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 12. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 13. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 14. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 15. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 16. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 17. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 18. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 19. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 20. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 21. Fyzická osoba má právo na …

 22. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 23. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 24. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

 25. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 26. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 27. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 28. Které jednání je trestným činem …

 29. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 30. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah