Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 1. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 1. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2596vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 27401 krát, průměrný výsledek je 89.1%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je …

 2. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus …

 3. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat …

 4. Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

 5. Zákoník práce upravuje právní vztahy …

 6. Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

 7. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil …

 8. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je ….

 9. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

 10. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu pracovník ostrahy …

 11. Pracovní poměr může být rozvázán …

 12. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

 13. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost …

 14. Které jednání je trestným činem …

 15. Strážný neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví

 16. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké …

 17. Pracovní smlouva musí obsahovat …

 18. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat ….

 19. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

 20. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby …

 21. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena …

 22. V souladu s Listinou základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě …

 23. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob …

 24. Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal …

 25. Každý je povinen počínat si tak, aby …

 26. Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení…

 27. Fyzická osoba má právo na …

 28. Strážný odpovídá za škodu, kterou způsobil …

 29. Strážný odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením …

 30. Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah