Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Dílčí kvalifikace Strážný 2. část

test Dílčí kvalifikace Strážný 2. část (Právo)

    Autor: Kvatro (74vlož. 2599vyzk.+9%ø) ... vloženo 27.11.2011
Test vyzkoušen 26189 krát, průměrný výsledek je 89.3%.
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky
 1. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté …

 2. Trestní čin nespáchá, kdo jedná …

 3. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem …

 4. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání strážného …

 5. Věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou …

 6. Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osoby …

 7. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem …

 8. Jestliže strážný omezil osobní svobodu osobě přistižené při trestném činu nebo bezprostředně poté …

 9. Požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v průběhu služby a vstup pod jejich vlivem na místo výkonu služby je pracovníkům soukromé bezpečnostní služby …

 10. K život zachraňujícím poúrazovým úkonům patří …

 11. Nejde o krajní nouzi, …

 12. Strážní mohou zpracovávat osobní údaje …

 13. Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru …

 14. Postup strážného (kohokoliv) při omezení svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté …

 15. Podmínkou zpracování citlivých údajů o osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je …

 16. Zaměstnavatel je povinen nepřipustit aby zaměstnanec vykonával práce …

 17. Požární řád pracoviště stanovuje …

 18. Pracovník ostrahy při výkonu služby je povinen ohlásit příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru …

 19. Šok je závažný zdravotní stav, se kterým se strážný může setkat …

 20. Při provádění úkonu je policista povinen …

 21. Strážný je povinen při zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu ve střeženém objektu …

 22. Nutnou obranou není …

 23. Strážní, kteří v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji …

 24. Strážný je povinen znát …

 25. Trestným činem je …

 26. Úkolem Policie České republiky je …

 27. Nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly bezprostředně a závažným způsobem ohrozit bezpečnost nebo zdraví, vznik mimořádné události a závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů je strážný povinen …

 28. Za důkaz trestního činu nebo přestupku může sloužit …

 29. Je strážný oprávněn využívat osobní údaje, se kterými se seznámil při výkonu služby využívat pro svoji osobní potřebu …

 30. Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen …

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah