Kategorie Historie: Novověk (91)


novénázev testuvyzk.Ø %hodnocení
1 strana — testy 1 až 30 / 91
[1] [2] [3] [4]
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – OBDOBÍ ROMANTISMU33×52.9
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – KLASICISMUS – EMPÍR – NEOKLASICISMUS75×47.7
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO – ROKOKO50×50.7
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO261×38.3
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – RENESANCE114×65.4
(schváleno)Absolutismus133×70
(schváleno)Napoleon Bonaparte - ZSJAVVM495×72.4
(schváleno)Zámořské objevy ZSJAVVM299×66.2
(schváleno)Národní obrození673×82.3
(schváleno)Anglie za vlády Stuartovců275×51.9
(schváleno)Novověké války III. - Války o rakouské dědictví170×57.8
(schváleno)Novověké války II. - Válka o španělské dědictví179×61.1
(schváleno)Novověké války I. - Třicetiletá válka205×72.8
(schváleno)Habsburkové v českých zemích1275×50.3
(schváleno)Jan Amos Komenský - lehké369×72.7
(schváleno)Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii438×74
(schváleno)Revoluční rok 18481356×50.3
(schváleno)Dějiny Rakouska-Uherska od roku 1867 do roku 1918441×76.9
(schváleno)Habsburkové ve vztahu k Českým zemím (do roku 1805)457×76.3
(schváleno)První světová válka222×73.7
(schváleno)Prusko-rakouská válka 1866320×42.5
(schváleno)Osmanská říše301×48.8
(schváleno)Osmané107×72.1
(schváleno)Dějepis 8 ročník-Národní divadlo286×78.5
(schváleno)Dějepis 8. ročník - Počátky britského impéria, vznik USA887×66.8
(schváleno)Dualismus 1867195×51.1
(schváleno)České dějiny ve 2. pol. 19. stol. - obnovení ústavnosti321×47.8
(schváleno)České dějiny ve 2. pol. 19. stol.403×42.5
(schváleno)Rakousko-Uhersko496×66.4
(schváleno)Romantismus(2.)980×72.5
1 strana — testy 1 až 30 / 91
[1] [2] [3] [4]
zobrazit i čekající na schválení

jdi nahoru, na obsah