Kategorie Historie: Novověk (91)


novénázev testuvyzk.Ø %hodnocení
1 strana — testy 1 až 30 / 91
[1] [2] [3] [4]
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – OBDOBÍ ROMANTISMU35×52.1
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – KLASICISMUS – EMPÍR – NEOKLASICISMUS84×46.7
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO – ROKOKO52×50.7
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO283×38
(schváleno)HISTORIE ARCHITEKTURY – RENESANCE123×63.6
(schváleno)Absolutismus135×70
(schváleno)Napoleon Bonaparte - ZSJAVVM512×72.3
(schváleno)Zámořské objevy ZSJAVVM320×65.6
(schváleno)Národní obrození720×82.5
(schváleno)Anglie za vlády Stuartovců280×52.1
(schváleno)Novověké války III. - Války o rakouské dědictví173×57.9
(schváleno)Novověké války II. - Válka o španělské dědictví179×61.1
(schváleno)Novověké války I. - Třicetiletá válka207×72.8
(schváleno)Habsburkové v českých zemích1328×49.9
(schváleno)Jan Amos Komenský - lehké377×72.9
(schváleno)Osvícenský absolutismus v Habsburské monarchii440×74
(schváleno)Revoluční rok 18481420×50.3
(schváleno)Dějiny Rakouska-Uherska od roku 1867 do roku 1918456×76.9
(schváleno)Habsburkové ve vztahu k Českým zemím (do roku 1805)463×76.3
(schváleno)První světová válka222×73.7
(schváleno)Prusko-rakouská válka 1866322×42.5
(schváleno)Osmanská říše310×48.9
(schváleno)Osmané108×72.2
(schváleno)Dějepis 8 ročník-Národní divadlo299×78.2
(schváleno)Dějepis 8. ročník - Počátky britského impéria, vznik USA893×66.7
(schváleno)Dualismus 1867200×51
(schváleno)České dějiny ve 2. pol. 19. stol. - obnovení ústavnosti326×47.9
(schváleno)České dějiny ve 2. pol. 19. stol.410×42.6
(schváleno)Rakousko-Uhersko513×66.6
(schváleno)Romantismus(2.)991×72.7
1 strana — testy 1 až 30 / 91
[1] [2] [3] [4]
zobrazit i čekající na schválení

jdi nahoru, na obsah