Testi.cz > Historie > Novověk > Osvícenský absolutismus

test Osvícenský absolutismus (Novověk)

    Autor: saintartur (9vlož. 104vyzk.+7%ø) ... vloženo 7.1.2019
Test vyzkoušen 307 krát, průměrný výsledek je 51.8%.
 1. Osvícenský absolutista ...

 2. Osvícenský absolutista v Prusku byl...

 3. Při válce Pruska s Habs. mon. přišla Marie Terezie o kus Slezska. Které město se stalo centrem Rakouského Slezska?

 4. Petr I. Veliký, osv. abs. v Rusku, vedl válku se Švédskem o přístup k Baltu. Jak se tato válka jmenovala

 5. Petr I. také založil Ruskou akademii věd. Kdy to bylo?

 6. Kdy zemřel Petr I.?

 7. Kateřina II. Veliká pocházela odkud?

 8. Kateřina II. vedla úspěšnou válku z Turky. Co získala pro Rusko?

 9. Při trojdělení Polska získala Kateřina II. kus Polska. Co získala?

 10. Co to byla ermitáž?

 11. Na základě kterého dokumentu mohla Marie Terezie nastoupit na trůn?

 12. Kdy byla školská reforma Marie Terezie?

 13. V triviálních školách se učilo jakým jazykem?

 14. Marie Antoinetta skončila na popravišti. Kdo byl její manžel?

 15. Kdy vládnul Josef II. ?

 16. Jak se nazýval Josef II. když cestoval po své zemi?

 17. Josef II. sepsal patenty svobody. Kdy?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah