Testi.cz > Historie > Novověk > HISTORIE ARCHITEKTURY – OBDOBÍ ROMANTISMU

test HISTORIE ARCHITEKTURY – OBDOBÍ ROMANTISMU (Novověk)

    Autor: carmen.18 (734vlož. 2580vyzk.+26%ø) ... vloženo 28.9.2017
Test vyzkoušen 148 krát, průměrný výsledek je 38.7%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Které období označujeme za období romantismu?

 2. Která země je kolébkou romantismu?

 3. Označte, co je charakteristické pro architekturu v období romantismu?

 4. V období romantismu se stavěly:

 5. Které materiály se při stavbách v období romantismu používaly?

 6. V období romantismu s nástupem sílící buržoazie nadále slábla moc a vedoucí postavení církve a nově i šlechty. Z tohoto důvodu, se církev a šlechta pomyslně navrátila do dob, kdy měla vůdčí postavení ve společnosti. Byla stále dost bohatá a proto si mohla dovolit stavět stavby, které by připomínaly období, ve kterém byla na vrcholu moci. Vznikají tak stavby s prvky minulých stavebních slohů = historismy. Označte stavební slohy, které NEPATŘÍ do období romantismu:

 7. Označte architekty a stavitele, kteří stavěli a přestavovali ve stylu historismů v období romantismu:

 8. Stejně, jako v předchozích obdobích – v baroku, rokoku a klasicismu, tak i v období romantismu byl kladen velký důraz na vnitřní zařízení interiérů – jak zámeckých komnat, tak i pokojů ve vilách a vícepokojových bytech bohatých továrníků a měšťanů. Jak se nazýval umělecký směr a životní styl typický pro nastupující společnost bohatých vrstev obyvatelstva – továrníci, bankéři, majitelé nemovitostí, hoteliéři, obchodníci, vysoko postavení úředníci, politici? Zařízení pokojů v tomto stylu je na obrázku č.1.
  Stejně, jako v předchozích obdobích – v baroku, rokoku a klasicismu, tak i v období romantismu byl kladen velký důraz na vnitřní zařízení interiérů – jak zámeckých komnat, tak i pokojů ve vilách a vícepokojových bytech bohatých továrníků a měšťanů. Jak se nazýval umělecký směr a životní styl typický pro nastupující společnost bohatých vrstev obyvatelstva – továrníci, bankéři, majitelé nemovitostí, hoteliéři, obchodníci, vysoko postavení úředníci, politici? Zařízení pokojů v tomto stylu je na obrázku č.1. (náhled)

 9. Středověký hrad, který vidíte na fotografii č.2 a v období romantismu prošel historizující rekonstrukcí, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu, se jmenuje:
  Středověký hrad, který vidíte na fotografii č.2 a v období romantismu prošel historizující rekonstrukcí, která měla hradu navrátit původní gotickou podobu, se jmenuje: (náhled)

 10. Která sakrální stavba, přestavěna v období romantismu v novogotickém slohu, je na obrázku č.3?
  Která sakrální stavba, přestavěna v období romantismu v novogotickém slohu, je na obrázku č.3? (náhled)

 11. Jaká historická stavba v Praze, která prošla v období romantismu rekonstrukcí a novogotickou dostavbou, je na fotografii č.4?
  Jaká historická stavba v Praze, která prošla v období romantismu rekonstrukcí a novogotickou dostavbou, je na fotografii č.4? (náhled)

 12. Která historická budova v Londýně, přestavěna v novogotickém stylu, je na obrázku č.5?
  Která historická budova v Londýně, přestavěna v novogotickém stylu, je na obrázku č.5? (náhled)

 13. Který zámek přestavěný v novogotickém stylu je na fotografii č.6?
  Který zámek přestavěný v novogotickém stylu je na fotografii č.6? (náhled)

 14. Jak se jmenuje novogotický hrad na obrázku č.7?
  Jak se jmenuje novogotický hrad na obrázku č.7? (náhled)

 15. V období romantismu nedocházelo jen k přestavbám, ale vznikaly i stavby nové. Jednou z nich je i zámek, který byl nově vystavěn ve stylu anglické tudorovské gotiky. Jak se zámek na fotografii č.8 jmenuje?
  V období romantismu nedocházelo jen k přestavbám, ale vznikaly i stavby nové. Jednou z nich je i zámek, který byl nově vystavěn ve stylu anglické tudorovské gotiky. Jak se zámek na fotografii č.8 jmenuje? (náhled)

 16. Stejně jako architektura v období klasicismu, tak i stavební styly v období romantismu se rozšířily za hranice Evropy. Která novogotická sakrální stavba je na obrázku č.9?
  Stejně jako architektura v období klasicismu, tak i stavební styly v období romantismu se rozšířily za hranice Evropy. Která novogotická sakrální stavba je na obrázku č.9? (náhled)

 17. V období romantismu se nestavěly jen velké stavby, ale v módě bylo stavět i stavby menšího rozsahu. Jednou z menších romantických staveb ve stylu novogotiky je ta na fotografii č.10. Jak se stavba jmenuje a kde stojí?
  V období romantismu se nestavěly jen velké stavby, ale v módě bylo stavět i stavby menšího rozsahu. Jednou z menších romantických staveb ve stylu novogotiky je ta na fotografii č.10. Jak se stavba jmenuje a kde stojí? (náhled)

 18. V období romantismu bylo vystavěno mnoho veřejných budov. Která novogotická veřejná budova je na fotografii č.11?
  V období romantismu bylo vystavěno mnoho veřejných budov. Která novogotická veřejná budova je na fotografii č.11? (náhled)

 19. Který novogotický zámek je na obrázku č.12?
  Který novogotický zámek je na obrázku č.12? (náhled)

 20. Kromě novogotiky patřila v období romantismu k nejrozšířenějším stavebním stylům novorenesance. Tento stavební styl se uplatňoval zejména při stavbách veřejných reprezentativních budov. Jednou z nich je budova na obrázku č.13. Jak se budova jmenuje a kde stojí?
  Kromě novogotiky patřila v období romantismu k nejrozšířenějším stavebním stylům novorenesance. Tento stavební styl se uplatňoval zejména při stavbách veřejných reprezentativních budov. Jednou z nich je budova na obrázku č.13. Jak se budova jmenuje a kde stojí? (náhled)

 21. Na fotografii č.14 je novorenesanční budova:
  Na fotografii č.14 je novorenesanční budova: (náhled)

 22. Novorenesanční budova na obrázku č.15 je:
  Novorenesanční budova na obrázku č.15 je: (náhled)

 23. Která novorenesanční budova je na fotografii č.16?
  Která novorenesanční budova je na fotografii č.16? (náhled)

 24. Reprezentativní budova z období romantismu postavená ve stylu italské novorenesance, kterou vidíte na obrázku č.17, je:
  Reprezentativní budova z období romantismu postavená ve stylu italské novorenesance, kterou vidíte na obrázku č.17, je: (náhled)

 25. Novorenesanční lázeňská stavba v Karlových Varech na fotografii č.18 se jmenuje:
  Novorenesanční lázeňská stavba v Karlových Varech na fotografii č.18 se jmenuje: (náhled)

 26. Jaká novorenesanční budova je na fotografii č.19?
  Jaká novorenesanční budova je na fotografii č.19? (náhled)

 27. K jakému účelu a ve kterém městě dnes slouží bývalá spořitelna postavená v období romantismu v novorenesančním slohu, kterou vidíte na obrázku č.20?
  K jakému účelu a ve kterém městě dnes slouží bývalá spořitelna postavená v období romantismu v novorenesančním slohu, kterou vidíte na obrázku č.20? (náhled)

 28. V období romantismu se vedle novogotických a novorenesančních budov, které se stavěly nejčastěji, postavilo i mnoho staveb v jiných stavebních stylech. Která budova, postavená v novorománsko - byzantském slohu, je na fotografii č.21?
  V období romantismu se vedle novogotických a novorenesančních budov, které se stavěly nejčastěji, postavilo i mnoho staveb v jiných stavebních stylech. Která budova, postavená v novorománsko - byzantském slohu, je na fotografii č.21? (náhled)

 29. Která novobarokní stavba postavená v období romantismu je na obrázku č.22?
  Která novobarokní stavba postavená v období romantismu je na obrázku č.22? (náhled)

 30. V období romantismu vznikaly i technické stavby, nejčastěji mosty. Který most je na fotografii č.23?
  V období romantismu vznikaly i technické stavby, nejčastěji mosty. Který most je na fotografii č.23? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah