Testi.cz > Historie > Novověk > Osmanská říše

test Osmanská říše (Novověk)

    Autor: diana.88 (26vlož. 1148vyzk.+20%ø) ... vloženo 9.9.2013
Test vyzkoušen 413 krát, průměrný výsledek je 48.4%.
 1. Jak vznikl název Osmanská říše?

 2. Jaké bylo původní jméno hlavního města Osmanské říše Istanbulu?

 3. Ve kterém roce byl pozdější Istanbul dobyt?

 4. Který sultán toto město dobyl?

 5. Těsně předtím, než se pozdější Istanbul stal hlavním městem Osmanské říše, byla/bylo jejím hlavním městem:

 6. Jaký obřad znamenal pro osmanské sultány totéž, co pro evropské panovníky korunovace?

 7. Harém byla část paláce určená ženám. Jak se nazývala část sultánského paláce, ve které měl své soukromé komnaty sultán a jeho nebližší mužští služebníci?

 8. Nejvyšší postavení v harému měla Valide Sultan. Kdo to byl?

 9. Co pro sultány znamenal tzv. zákon o bratrovraždě?

 10. Kdo byl vězněn v palácových komnatách označovaných jako "Zlatá klec"?

 11. Ve kterém roce Osmané podruhé obléhali Vídeň?

 12. Který sultán v té době Osmanské říši vládnul?

 13. Který velkovezír velel během druhého obléhání Vídně osmanským vojskům?

 14. Za vlády kterého sultána byly na osmanském dvoře pravidelně pořádány velkolepé slavnosti rozkvětu tulipánů a sultán tak bývá označován jako "tulipánový panovník"?

 15. Ve kterém roce a kterým sultánem byly v rámci armádních reforem vyhlazeny a tím formálně zrušeny armádní sbory janičárů?

 16. Který palác se stal roku 1856 hlavním sultánským sídlem a nahradil tak svým významem palác Topkapi?

 17. Který sultán nechal tento palác vystavět?

 18. Co významného učinil osmanský sultán Abdülaziz v roce 1867?

 19. Kdo byl posledním sultánem Osmanské říše?

 20. Kdy a kde tento sultán zemřel?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah