Testi.cz > Historie > Novověk > Habsburkové ve vztahu k Českým zemím (do roku 1805)

test Habsburkové ve vztahu k Českým zemím (do roku 1805) (Novověk)

    Autor: Ludvík XIV (4vlož. 137vyzk.+10%ø) ... vloženo 31.12.2013
Test vyzkoušen 798 krát, průměrný výsledek je 73.9%.
 1. Jak se jmenoval habsburský panovník, který na český trůn usedl po smrti Ludvíka Jagellonského

 2. V kterém roce tento panovník usedl na trůn

 3. Jak se jmenoval habsburský monarcha, který přesunul své sídlo z Vídně do Prahy

 4. Čím se tento pražský dvůr vyznačoval

 5. Jak se nazývá událost, při které rozzuření čeští stavové vyházeli z oken Pražského hradu habsburské místodržící

 6. Jak se nazývá bitva, která proběhla roku 1620 a která znamenala upevnění habsburské moci v Českých zemích

 7. Který panovník vydal tzv. "Obnovené zřízení zemské"

 8. Jaký umělecký sloh se v Českých zemích začal prosazovat po roce 1620

 9. Který panovník vládl v českých zemích od roku 1657 až do roku 1705

 10. Jak se nazývá svatý, který byl kanonizován za vlády krále Karla VI. Je např. patronem mostů

 11. Jak se nazýval dokument, vydaný Karlem VI., který dovoloval, aby se i ženy mohly stát panovnicemi Habsburské monarchie

 12. Jak se nazývala panovnice, který díky tomuto dokumentu usedla na český trůn

 13. Jak se jmenoval syn této panovnice, který usedl na trůn roku 1780

 14. Které reformy tento monarcha provedl

 15. Jak se nazývá bitva, ve které byl rakouský císař poražen Napoleonem

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah