Testi.cz > Historie > Novověk > HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO

test HISTORIE ARCHITEKTURY – BAROKO (Novověk)

    Autor: carmen.18 (746vlož. 2631vyzk.+26%ø) ... vloženo 18.8.2017
Test vyzkoušen 1321 krát, průměrný výsledek je 45%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Za kterým stavebním slohem následuje baroko?

 2. Ve kterém období se prosadila barokní architektura v Evropě?

 3. Ve které zemi vznikl barokní stavební sloh?

 4. Název „baroko“ je odvozen od:

 5. Označte, co je charakteristické pro baroko:

 6. Označte základní znaky barokní architektury:

 7. Které stavby v barokním slohu se stavěly?

 8. Součástí barokní architektury se vedle okázalých chrámů a šlechtických paláců stala i zahradní architektura. V zahradách, které navazovaly na zámky nebo je obklopovaly, byly symetricky vysázeny barevné květinové záhony, které tvořily ornamenty. V zahradách byly často vystavěny fontány, kašny i menší venkovní stavby, které tvořily přechod mezi palácem a zahradou nebo sloužily pro pobavení panstva. Jaká zahrada, která je ukázkou typické barokní zahradní architektury, je na obrázku č.1?
  Součástí barokní architektury se vedle okázalých chrámů a šlechtických paláců stala i zahradní architektura. V zahradách, které navazovaly na zámky nebo je obklopovaly, byly symetricky vysázeny barevné květinové záhony, které tvořily ornamenty. V zahradách byly často vystavěny fontány, kašny i menší venkovní stavby, které tvořily přechod mezi palácem a zahradou nebo sloužily pro pobavení panstva. Jaká zahrada, která je ukázkou typické barokní zahradní architektury, je na obrázku č.1? (náhled)

 9. Která v období baroka oblíbená zahradní stavba je na obrázku č.2?
  Která v období baroka oblíbená zahradní stavba je na obrázku č.2? (náhled)

 10. Jaká oblíbená venkovní barokní stavba je na obrázku č.3?
  Jaká oblíbená venkovní barokní stavba je na obrázku č.3? (náhled)

 11. Jedním ze znaků barokní architektury byla i rozmanitost tvarů. Na rozdíl od renesančních obdélníkových oken, měla barokní okna mnoho různých tvarů. Jedním z nich je okno na obrázku č.4. Jak se toto, pro baroko typické okno nazývá?
  Jedním ze znaků barokní architektury byla i rozmanitost tvarů. Na rozdíl od renesančních obdélníkových oken, měla barokní okna mnoho různých tvarů. Jedním z nich je okno na obrázku č.4. Jak se toto, pro baroko typické okno nazývá? (náhled)

 12. Charakteristickým rysem barokní architektury byla zdobnost – jak fasády staveb tak interiérů. V interiérech byla nejen bohatá štuková výzdoba zdobená zlatem, ale i sochy a barevné nástěnné a nástropní malby. Který z nejznámějších honosných barokních interiérů je na fotografii č.5?
  Charakteristickým rysem barokní architektury byla zdobnost – jak fasády staveb tak interiérů. V interiérech byla nejen bohatá štuková výzdoba zdobená zlatem, ale i sochy a barevné nástěnné a nástropní malby. Který z nejznámějších honosných barokních interiérů je na fotografii č.5? (náhled)

 13. Barokní architektura se dělila na 2 linie: 1. klasicizující baroko – navazovalo na renesanci, je střízlivé a strohé, 2. dynamické baroko – odpoutává se od renesance, vyjadřuje pohyb, linie jsou zakřivené. Stavba na obrázku č.6 je ukázkou linie:
  Barokní architektura se dělila na 2 linie: 1. klasicizující baroko – navazovalo na renesanci, je střízlivé a strohé, 2. dynamické baroko – odpoutává se od renesance, vyjadřuje pohyb, linie jsou zakřivené. Stavba 	na obrázku č.6 je ukázkou linie: (náhled)

 14. Jak souvisí s barokem manýrismus?

 15. Stejně jako gotická a renesanční, tak i barokní architektura se začala prosazovat na našem území o něco později než v jiných evropských zemích. Nejen gotická a renesanční, ale i barokní architektura zde dosáhla velkého a dlouhodobého rozkvětu. Kdy se začalo baroko na našem území nejvíce rozvíjet?

 16. Označte architekty a stavitele, kteří stavěli v období baroka:

 17. Hlavním nositelem barokní architektury byla církev. Začaly se proto opět stavět sakrální stavby. Která sakrální stavba je na obrázku č.7?
  Hlavním nositelem barokní architektury byla církev. Začaly se proto opět stavět sakrální stavby. Která sakrální stavba je na obrázku č.7? (náhled)

 18. Na fotografii č.8 je:
  Na fotografii č.8 je: (náhled)

 19. Kromě velkých chrámů se stavěly i kaple a poutní kostely. Jedním z nich je poutní kostel na obrázku č.9. Byl vystavěn ve stylu barokní gotiky. V tomto stavebním stylu byly spojeny barokní prvky – hvězdicovitý půdorys, cibulovitá kupole s prvky gotiky – lomený oblouk. Který poutní kostel je na obrázku č.9?
  Kromě velkých chrámů se stavěly i kaple a poutní kostely. Jedním z nich je poutní kostel na obrázku č.9. Byl vystavěn ve stylu barokní gotiky. V tomto stavebním stylu byly spojeny barokní prvky – hvězdicovitý půdorys, cibulovitá kupole s prvky gotiky – lomený oblouk. Který poutní kostel je na obrázku č.9? (náhled)

 20. V době baroka se začal stavět zcela nový typ staveb, který souvisel s častými epidemiemi moru. V souvislosti s morovými ránami vznikaly na náměstích mariánské nebo morové sloupy buď jako poděkování Bohu za to, že se městu morová rána vyhnula, nebo jako výzva Bohu a Panně Marii, aby bylo město před morem uchráněno. Který sloup postavený nejen ke slávě Boží, ale hlavně z vděčnosti za ukončení velké morové rány je na obrázku č.10?
  V době baroka se začal stavět zcela nový typ staveb, který souvisel s častými epidemiemi moru. V souvislosti s morovými ránami vznikaly na náměstích mariánské nebo morové sloupy buď jako poděkování Bohu za to, že se městu morová rána vyhnula, nebo jako výzva Bohu a Panně Marii, aby bylo město před morem uchráněno. Který sloup postavený nejen ke slávě Boží, ale hlavně z vděčnosti za ukončení velké morové rány je na obrázku č.10? (náhled)

 21. Kromě sakrálních staveb se v době baroka stavěla i honosná sídla vladařů a bohatých šlechtických rodů. Na obrázku č.11 je:
  Kromě sakrálních staveb se v době baroka stavěla i honosná sídla vladařů a bohatých šlechtických rodů. Na obrázku č.11 je: (náhled)

 22. Rezidenci knížecích biskupů se zahradou na obrázku č.12, která patří k největším a nejkrásnějším barokním palácům mohou turisté obdivovat ve městě:
  Rezidenci knížecích biskupů se zahradou na obrázku č.12, která patří k největším a nejkrásnějším barokním palácům mohou turisté obdivovat ve městě: (náhled)

 23. Jak se jmenuje barokní palác se zahradou na fotografii č.13?
  Jak se jmenuje barokní palác se zahradou na fotografii č.13? (náhled)

 24. Který barokní zámek je na obrázku č.14?
  Který barokní zámek je na obrázku č.14? (náhled)

 25. Na fotografii č.15 je barokní zámek:
  Na fotografii č.15 je barokní zámek: (náhled)

 26. Jak se jmenuje zámek na fotografii č.16, který je považován za typicky barokní zámeckou stavbu?
  Jak se jmenuje zámek na fotografii č.16, který je považován za typicky barokní zámeckou stavbu? (náhled)

 27. Módním architektonickým doplňkem zámeckých zahrad byly kašny,fontány a vodotrysky. Barokní kašna na obrázku č.17 pochází:
  Módním architektonickým doplňkem zámeckých zahrad byly kašny,fontány a vodotrysky. Barokní kašna na obrázku č.17 pochází: (náhled)

 28. Kašny, fontány a vodotrysky nebyly budovány jen v zámeckých zahradách a parcích, ale byly i součástí náměstí mnoha měst. Která velkolepá barokní fontána je na fotografii č.18?
  Kašny, fontány a vodotrysky nebyly budovány jen v zámeckých zahradách a parcích, ale byly i součástí náměstí mnoha měst. Která velkolepá barokní fontána je na fotografii č.18? (náhled)

 29. Stejně jako v období renesance vznikaly i v období baroka v centru měst, převážně na náměstích a v přilehlých ulicích domy bohatých měšťanů. Některé původně renesanční domy byly barokně upravovány (v Telči) nebo tam, kde to prostor dovoloval byly stavěny barokní domy nové. Barokní domy na fotografii č.19 si mohou turisté prohlédnout v historickém centru ve městě:
  Stejně jako v období renesance vznikaly i v období baroka v centru měst, převážně na náměstích a v přilehlých ulicích domy bohatých měšťanů. Některé původně renesanční domy byly barokně upravovány (v Telči) nebo tam, kde to prostor dovoloval byly stavěny barokní domy nové. Barokní domy na fotografii č.19 si mohou turisté prohlédnout v historickém centru ve městě: (náhled)

 30. Významnou stavbou pro bohaté měšťany nebyly jen jejich domy, ale i radnice, která dodávala městu větší důležitosti. Ve kterém městě slouží dodnes svému účelu barokní radnice na obrázku č.20?
  Významnou stavbou pro bohaté měšťany nebyly jen jejich domy, ale i radnice, která dodávala městu větší důležitosti. Ve kterém městě slouží dodnes svému účelu barokní radnice na obrázku č.20? (náhled)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah