Testi.cz > Historie > Novověk > Napoleon Bonaparte - ZSJAVVM

test Napoleon Bonaparte - ZSJAVVM (Novověk)

    Autor: draconus (20vlož. 54vyzk.+14%ø) ... vloženo 3.1.2016
Test vyzkoušen 1674 krát, průměrný výsledek je 70.2%.
 1. Během napoleonských válek zaniká významná říše:

 2. Ruského tažení se na francouzské straně zúčastnilo asi:

 3. Po útěku z první internace byl Napoleon definitivně poražen roku 1815:

 4. Napoleon se narodil:

 5. V bitvě tří císařů se bojovala:

 6. Císařem je Napoleon korunován:

 7. Od roku 1814 byl Napoleon internován na ostrově:

 8. Stéla (kamenná deska) pomocí, které byly rozluštěny hieroglyfy se nazývá:

 9. První Napoleonovo tažení v letech 1796-97 směřovalo

 10. Na památku vítězné námořní bitvy z roku 1805 Angličané pojmenovali:

 11. Rusové proti francouzské invazi použili taktiku:

 12. Během tažení do Ruska roku 1812 velel ruským vojskům:

 13. Bitva tří císařů se odehrála:

 14. První Napoleonova manželka se jmenovala:

 15. Napoleon umírá na ostrově:

 16. Slavkov se německy řekne:

 17. Anglický admirál, který franc.flotilu porazil ve dvou významných bitvách sejmonoval

 18. Francouzská armáda se v tomto období nazývala:

 19. Napoleon se stal generálem.

 20. Napoleon od roku 1799 vládne jako:

 21. Obrovskou porážkou pro Napoleona byla Bitva národů:

 22. Při tažení do Egypta rozluštil hieroglyfy:

 23. Situaci v Evropě po porážce Napoleona řeší:

 24. Napoleon se zasloužil o vydání Občanského zákoníku:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah