Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Mezinárodní právo obchodní - příklad I

test Mezinárodní právo obchodní - příklad I (Právo)(čeká na schválení)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 31.1.2012
Test vyzkoušen 56 krát, průměrný výsledek je 52%.
Otázky se vztahují k následujícímu zadání:
V českém pohraničí sídlí společnost Společenské oděvy, s.r.o., která v srpnu 2006 uzavřela smlouvu se společnosti BlackTie. BlackTie má sídlo v Maďarsku, pánské obleky šije a prodává prostřednictvím své maďarské a slovenské pobočky. Společenské oděvy, s.r.o. uzavřela smlouvu s BlackTie prostřednictvím jejího slovenského obchodního zástupce, přičemž zboží mělo být dodáno ze slovenské pobočky. V uzavřené smlouvě se strany dohodly na dodávce 100 ks pánských obleků a 100 ks košilí, přičemž látky na košile a knoflíky dodá česká strana a ušity budou slovenskou pobočkou BlackTie.
Smlouva byla uzavřena po delším jednání na základě vyměněných e-mailů. Společenské oděvy, s.r.o. ve své objednávce odkázaly na své obchodní podmínky a dále mimojiné uvedly
- veškeré spory z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci
- zboží je třeba dodat do 15.1.2007 do skladu kupujícího
- nedodání z důvodu tzv. vyšší moci jde k tíži společnosti BlackTie
BlackTie odpověděla e-mailem, že podmínky přijímá s výjimkou obchodních podmínek a že je obchod ochotná uskutečnit pouze na základě svých obchodních podmínek zveřejněných na adrese www.blacktie.com, na které tímto odkazuje.
Následně Společenské oděvy, s.r.o. zaslaly společnosti BlackTie materiál na košile. Dále mezi nimi proběhla komunikace, kdy BlackTie žádala Společenské oděvy, s.r.o., jestli by si mohly pro dodávky přijet. Společenské oděvy, s.r.o. to odmítly. Do skladu jim byla dodávka dovezena 17.1.2007, při převzetí se zjistilo, že dva obleky a tři košile chybí. Společenské oděvy, s.r.o. s poukazem na to, že dodávka je pozdní a určitá kusy zcela chybějí, odmítly převzít celou dodávku a odstoupily od smlouvy.
  1. Uplatní se na výše uvedenou smlouvu Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva)? BEZ OHLEDU NA ODPOVĚĎ NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ŘEŠTE, JAKOBY SE VÍDEŇSKÁ ÚMLUVA UPLATNILA NA UZAVŘENOU SMLOUVU V CELÉM JEJÍM ROZSAHU.

  2. Uplatní se v daném případě zásada bezformálnosti smluv ve smyslu čl. 11 Vídeňské úmluvy?

  3. Uplatní se v daném případě výhrada vznesená Českou republikou vůči čl. 1 odst. 1 písm. b) Vídeňské úmluvy?

  4. Došlo v daném případě k platné prorogaci Rozhodčího soudu při HK AK ČR?

  5. O jaký obchod se v daném případě jedná?

  6. Je platná doložka Společenských oděvů, s.r.o., že nedodání z důvodu vyšší moci jde k tíži společnosti BlackTie?

  7. Které obchodní podmínky se uplatní na smluvní vztah mezi výše uvedenými společnostmi?

  8. Bylo odstoupení od smlouvy Společenských oděvů, s.r.o. platné?

  9. Mohla společnost Společenské oděvy, s.r.o. platně odstoupit alespoň od určité části smlouvy?

  10. Pokud budeme předpokládat, že společnost Společenské oděvy, s.r.o. od dané smlouvy odstoupila platně, dodávku v souladu se svými právy nepřevzala, může jí podle Vídeňské úmluvy být přiznána určitá náhrada škody?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah