Hlavní strana > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo procesní - vykonávací řízení

test Občanské právo procesní - vykonávací řízení (Právo)(čeká na schválení)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.2.2011
Test vyzkoušen 256 krát, průměrný výsledek je 52.2%.
  1. Čím se mj. liší řízení o výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí od většiny jiných vykonávacích řízení?

  2. Jaký bude právní úkon, jímž povinný zcizil svůj majetek poté, co mu bylo v rámci vykonávacího řízení doručeno předvolání k prohlášení o majetku?

  3. Co může oprávněný udělat v případě, že soud ve vykonávacím řízení odmítne jeho návrh pro materiální nevykonatelnost rozsudku?

  4. V případě výkonu rozhodnutí provedením prací a výkonů - komu připadají pokuty, jimiž je penalizován povinný, pokud neplní a práci neprovádí?

  5. Kolik lze maximálně zabavit povinnému prostřednictvím srážek z mzdy ze zbytku čisté mzdy po odečtení tzv. základní nepostižitelné částky (předpokládejme, že žádná část mzdy nespadá do tzv. plně zabavitelné mzdy)?

  6. Co znamená inhibitorium?

  7. Kterého institutu se týká to, že sám oprávněný předkládá peněžnímu ústavu soudní usnesení a další listiny a na jejich základě mu peněžní ústav vyplatí částku z účtu povinného?

  8. Čeho se týkají tzv. excindační žaloby?

  9. Je nutné v případě výkonu rozhodnutí prodejem věcí movitých specifikovat v návrhu na výkon rozhodnutí věci, jichž se má prodej týkat?

  10. Čím se nabývá vlastnické právo k vydražené věci movité a čím k věci nemovité?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah