Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Občanské právo procesní - principy, soudnictví

test Občanské právo procesní - principy, soudnictví (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.1.2011
Test vyzkoušen 822 krát, průměrný výsledek je 56.9%.
  1. Které věci nerozhoduje soudní senát složený také z laických přísedících?

  2. Kolikainstanční u nás existuje systém v civilním řízení soudním?

  3. Co u nás NEPLATÍ ohledně kárného řízení?

  4. Které z následujících principů byl v určitém smyslu zdeformován během komunistického režimu?

  5. Čeho je protikladem zásada arbitrárního pořádku?

  6. Která zásada vyjadřuje, že soud je oprávněn zahájit řízení z vlastního podnětu a určit jeho předmět, že možnost účastníků řízení činit dispoziční úkony je výrazně omezena?

  7. Existuje minmální věkový limit pro výkon funkce soudce?

  8. Liberální koncepce civilního procesu více odpovídá tomu, jak je situace postavená...

  9. Funkční nezávislost soudu a soudců znamená, že

  10. Co NENÍ typické pro nesporná řízení?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah