Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > Literární období

test Literární období (Literatura)

    Autor: jweis (20vlož. 210vyzk.+6%ø) ... vloženo 21.5.2014
Test vyzkoušen 3195 krát, průměrný výsledek je 53.9%.
 1. Dělí se na 6 druhů, Mezopotámská, Egyptská, Hebrejská, Indická, Čínská a Perská.

 2. Dělí se na Řeckou literaturu (Období archaické, attické) a na Římskou literaturu (Období archaické, ciceronovo), rozvoj dramatu, prózy i poezie

 3. Téma: vztah člověka k Bohu, nejprve psány texty latinou, později v národních jazicích, rozvoj eposů

 4. Návrat k antice, invidualismus

 5. Absolutizace víry

 6. Návaznost na antiku, důraz na rozum, pevný řád a na jednotné principy, rozdělení na vysoký žánr(óda, epos, tragédie) a na nízký (bajka, satira, komedie)

 7. Navazuje na renesanci, svoboda myšlení, optimismus

 8. Důraz na cit, návrat k přírodě, k lidové slovesnosti, přechod mezi klasicismem a romantismem

 9. NÁRODNÍ OBROZENÍ

 10. Důraz na city a fantazii, invidualismus, hlavní hrdina splývá s autorem, touha po ideálech, které se nemůžou prožít, převaha lyricko-epických žánrů

 11. Objektivita, současnost, kritika společnosti

 12. odmíta společenské a umělecké zvyklosti, mnoho lit. směrů - Futurismus, dadaismus, vitalismus, civilismus, poetismus, surrealismus

 13. Reakce na válku, vyjádření radosti z existence, jednoduchost

 14. protiklad pozitivismu, naturalismu a impresionismu. Pojímá realitu zevnitř, vyjadřuje pocity - děs, hrůza, násilí

 15. Destrukce dosavadních norem, odstranění interpunkce

 16. Odpor k válce, nesmyslnost života, absurdita, primitivita, náhodnost a nesmyslnost

 17. Vyjádření subjektivních dojmů, fantazie a snů

 18. Člověk je osamocený a odcizení, pocit beznaděje, zoufalství a hnusu

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah