test Drama (Literatura)

    Autor: IvanaIvana (1vlož. 2vyzk.+28%ø) ... vloženo 8.11.2015
Test vyzkoušen 256 krát, průměrný výsledek je 65.6%.
 1. Který z umělců nebyl renesančním malířem?

 2. William Shakespeare žil v:

 3. Herec hlavní a současně jediné role v původních antických dramatech se nazývá:

 4. Středověké drama bylo vyhnáno z kostela kam?

 5. Autorem dramatu Lucerna, narozen v Hronově, který psal i rozsáhlé románové kroniky, je?

 6. Jak se nazývá divadlo, které bylo postaveno roku 1868, poté vyhořelo a bylo znovu otevřeno Smetanovou hrou Libuše?

 7. Typickým znakem pro tragédie je:

 8. Označ definici, která je nepravdivá:

 9. Které z nasledujících jmen není spjato s divadlem Semafor?

 10. Za největší divadlo v době vzniku divadel je považováno (4. stol. př. n.l.):

 11. V jakém českém realistickém díle žena otrávila svého muže Vávru?

 12. Nejstarší divadlo - Dionýsovo divadlo - pochází z:

 13. Václav Havel je českým typickým představitelem:

 14. Za první české veršované drama (13. století) je považována hra:

 15. Prvopočátky dramatu vidíme ve zpěvech a hrách pořádaných na počest jednoho boha. Jakého?

 16. Mezi autory tragédií nepatří:

 17. Co je podstatou renesance?

 18. V jaké zemi se narodil William Shakespeare?

 19. Prvními herci v antickém divadle byli:

 20. Mezi pohádkové hry, které Shakespeare napsal, patří například:

 21. Kde se nachází Michelangelova socha David?

 22. J. Šebánek, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Karel Velebný jsou spojeni se kterým divadlem?

 23. V jaké zemi se zrodilo divadlo?

 24. Základem klasicismu je:

 25. V jaké zemi vznikla renesance jako umělecký směr v 14. - 16. století?

 26. Jan Werich a Jiří Voskovec jsou typickými představiteli kterého avantgardního divadla?

 27. Klasicismus vznikl:

 28. Kdo je autorem slova "robot", které je známé z románu Karla Čapka R.U.R.?

 29. Vítězlav Nezval je autorem jedné původně francouzské hry, ve které vysupuje marnivá a nevěrná dívka, která má tu schopnost, že ovládá muže, na kterého si vzpomene?

 30. Do tzv. "generace Národního divadla" nepatřil:

 31. Jaký význam se skrývá pod zkratkovým slovem Semafor?

 32. Do které země emigroval Voskovec s Werichem před fašismem?

 33. Středověké hry mají za cíl:

 34. Ve středověku se v dramatu začaly objevovat:

 35. Známým francouzským autorem komedií, který tvořil v 17. století a je znám například díly: Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný, atd. je?

 36. První tragédií Williama Shakespeara bylo dílo:

 37. Kdo je autorem dramatu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačky, hry, ve které poprvé z úst slepého houslisty Mareše zazněla česká hymna Kde domov můj?

 38. Kdo je autorem známého díla Noc na Karlštejně, které pojednává o zákazu vstupu žen na hrad v doby Karla IV:

 39. Jaký nadpis tkví nad oponou v Národním divadle?

 40. Pokud mluvíme o zákonu tří jednot, který je typický pro klasicistní drama, mluvíme konkrétně o jakých jednotách? Označ odpověď, která je mylná.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah