test Drama (Literatura)

    Autor: IvanaIvana (1vlož. 2vyzk.+28%ø) ... vloženo 8.11.2015
Test vyzkoušen 285 krát, průměrný výsledek je 64.6%.
 1. Které z nasledujících jmen není spjato s divadlem Semafor?

 2. Prvními herci v antickém divadle byli:

 3. Základem klasicismu je:

 4. Kdo je autorem známého díla Noc na Karlštejně, které pojednává o zákazu vstupu žen na hrad v doby Karla IV:

 5. Klasicismus vznikl:

 6. Herec hlavní a současně jediné role v původních antických dramatech se nazývá:

 7. Kde se nachází Michelangelova socha David?

 8. Kdo je autorem dramatu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačky, hry, ve které poprvé z úst slepého houslisty Mareše zazněla česká hymna Kde domov můj?

 9. Co je podstatou renesance?

 10. Jaký význam se skrývá pod zkratkovým slovem Semafor?

 11. Kdo je autorem slova "robot", které je známé z románu Karla Čapka R.U.R.?

 12. J. Šebánek, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Karel Velebný jsou spojeni se kterým divadlem?

 13. V jakém českém realistickém díle žena otrávila svého muže Vávru?

 14. Středověké drama bylo vyhnáno z kostela kam?

 15. V jaké zemi se narodil William Shakespeare?

 16. Jan Werich a Jiří Voskovec jsou typickými představiteli kterého avantgardního divadla?

 17. Který z umělců nebyl renesančním malířem?

 18. Do tzv. "generace Národního divadla" nepatřil:

 19. Václav Havel je českým typickým představitelem:

 20. V jaké zemi se zrodilo divadlo?

 21. Nejstarší divadlo - Dionýsovo divadlo - pochází z:

 22. Mezi pohádkové hry, které Shakespeare napsal, patří například:

 23. Středověké hry mají za cíl:

 24. Pokud mluvíme o zákonu tří jednot, který je typický pro klasicistní drama, mluvíme konkrétně o jakých jednotách? Označ odpověď, která je mylná.

 25. Do které země emigroval Voskovec s Werichem před fašismem?

 26. Za první české veršované drama (13. století) je považována hra:

 27. Vítězlav Nezval je autorem jedné původně francouzské hry, ve které vysupuje marnivá a nevěrná dívka, která má tu schopnost, že ovládá muže, na kterého si vzpomene?

 28. Jaký nadpis tkví nad oponou v Národním divadle?

 29. V jaké zemi vznikla renesance jako umělecký směr v 14. - 16. století?

 30. První tragédií Williama Shakespeara bylo dílo:

 31. Ve středověku se v dramatu začaly objevovat:

 32. Typickým znakem pro tragédie je:

 33. Označ definici, která je nepravdivá:

 34. William Shakespeare žil v:

 35. Jak se nazývá divadlo, které bylo postaveno roku 1868, poté vyhořelo a bylo znovu otevřeno Smetanovou hrou Libuše?

 36. Autorem dramatu Lucerna, narozen v Hronově, který psal i rozsáhlé románové kroniky, je?

 37. Známým francouzským autorem komedií, který tvořil v 17. století a je znám například díly: Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný, atd. je?

 38. Mezi autory tragédií nepatří:

 39. Prvopočátky dramatu vidíme ve zpěvech a hrách pořádaných na počest jednoho boha. Jakého?

 40. Za největší divadlo v době vzniku divadel je považováno (4. stol. př. n.l.):

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah