test Drama (Literatura)

    Autor: IvanaIvana (1vlož. 2vyzk.+28%ø) ... vloženo 8.11.2015
Test vyzkoušen 294 krát, průměrný výsledek je 64.5%.
 1. V jaké zemi se zrodilo divadlo?

 2. Mezi autory tragédií nepatří:

 3. Jan Werich a Jiří Voskovec jsou typickými představiteli kterého avantgardního divadla?

 4. Pokud mluvíme o zákonu tří jednot, který je typický pro klasicistní drama, mluvíme konkrétně o jakých jednotách? Označ odpověď, která je mylná.

 5. Do které země emigroval Voskovec s Werichem před fašismem?

 6. Známým francouzským autorem komedií, který tvořil v 17. století a je znám například díly: Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný, atd. je?

 7. Kdo je autorem známého díla Noc na Karlštejně, které pojednává o zákazu vstupu žen na hrad v doby Karla IV:

 8. První tragédií Williama Shakespeara bylo dílo:

 9. Typickým znakem pro tragédie je:

 10. Jak se nazývá divadlo, které bylo postaveno roku 1868, poté vyhořelo a bylo znovu otevřeno Smetanovou hrou Libuše?

 11. Základem klasicismu je:

 12. Klasicismus vznikl:

 13. Prvními herci v antickém divadle byli:

 14. William Shakespeare žil v:

 15. Herec hlavní a současně jediné role v původních antických dramatech se nazývá:

 16. Středověké hry mají za cíl:

 17. Mezi pohádkové hry, které Shakespeare napsal, patří například:

 18. Středověké drama bylo vyhnáno z kostela kam?

 19. Za první české veršované drama (13. století) je považována hra:

 20. Autorem dramatu Lucerna, narozen v Hronově, který psal i rozsáhlé románové kroniky, je?

 21. V jakém českém realistickém díle žena otrávila svého muže Vávru?

 22. Jaký nadpis tkví nad oponou v Národním divadle?

 23. Které z nasledujících jmen není spjato s divadlem Semafor?

 24. Který z umělců nebyl renesančním malířem?

 25. Označ definici, která je nepravdivá:

 26. Do tzv. "generace Národního divadla" nepatřil:

 27. V jaké zemi se narodil William Shakespeare?

 28. Ve středověku se v dramatu začaly objevovat:

 29. Vítězlav Nezval je autorem jedné původně francouzské hry, ve které vysupuje marnivá a nevěrná dívka, která má tu schopnost, že ovládá muže, na kterého si vzpomene?

 30. Co je podstatou renesance?

 31. J. Šebánek, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Karel Velebný jsou spojeni se kterým divadlem?

 32. Kde se nachází Michelangelova socha David?

 33. V jaké zemi vznikla renesance jako umělecký směr v 14. - 16. století?

 34. Václav Havel je českým typickým představitelem:

 35. Jaký význam se skrývá pod zkratkovým slovem Semafor?

 36. Prvopočátky dramatu vidíme ve zpěvech a hrách pořádaných na počest jednoho boha. Jakého?

 37. Kdo je autorem slova "robot", které je známé z románu Karla Čapka R.U.R.?

 38. Nejstarší divadlo - Dionýsovo divadlo - pochází z:

 39. Za největší divadlo v době vzniku divadel je považováno (4. stol. př. n.l.):

 40. Kdo je autorem dramatu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačky, hry, ve které poprvé z úst slepého houslisty Mareše zazněla česká hymna Kde domov můj?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah