test Drama (Literatura)

    Autor: IvanaIvana (1vlož. 2vyzk.+28%ø) ... vloženo 8.11.2015
Test vyzkoušen 196 krát, průměrný výsledek je 71.1%.
 1. Jak se nazývá divadlo, které bylo postaveno roku 1868, poté vyhořelo a bylo znovu otevřeno Smetanovou hrou Libuše?

 2. Kdo je autorem dramatu Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačky, hry, ve které poprvé z úst slepého houslisty Mareše zazněla česká hymna Kde domov můj?

 3. Známým francouzským autorem komedií, který tvořil v 17. století a je znám například díly: Lakomec, Tartuffe, Zdravý nemocný, atd. je?

 4. Vítězlav Nezval je autorem jedné původně francouzské hry, ve které vysupuje marnivá a nevěrná dívka, která má tu schopnost, že ovládá muže, na kterého si vzpomene?

 5. Středověké drama bylo vyhnáno z kostela kam?

 6. Za největší divadlo v době vzniku divadel je považováno (4. stol. př. n.l.):

 7. Nejstarší divadlo - Dionýsovo divadlo - pochází z:

 8. V jaké zemi vznikla renesance jako umělecký směr v 14. - 16. století?

 9. Kde se nachází Michelangelova socha David?

 10. Za první české veršované drama (13. století) je považována hra:

 11. Do tzv. "generace Národního divadla" nepatřil:

 12. Kdo je autorem známého díla Noc na Karlštejně, které pojednává o zákazu vstupu žen na hrad v doby Karla IV:

 13. Herec hlavní a současně jediné role v původních antických dramatech se nazývá:

 14. Kdo je autorem slova "robot", které je známé z románu Karla Čapka R.U.R.?

 15. Které z nasledujících jmen není spjato s divadlem Semafor?

 16. Jaký význam se skrývá pod zkratkovým slovem Semafor?

 17. Ve středověku se v dramatu začaly objevovat:

 18. Mezi pohádkové hry, které Shakespeare napsal, patří například:

 19. Jan Werich a Jiří Voskovec jsou typickými představiteli kterého avantgardního divadla?

 20. Klasicismus vznikl:

 21. Středověké hry mají za cíl:

 22. J. Šebánek, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Karel Velebný jsou spojeni se kterým divadlem?

 23. Základem klasicismu je:

 24. Mezi autory tragédií nepatří:

 25. V jaké zemi se narodil William Shakespeare?

 26. Do které země emigroval Voskovec s Werichem před fašismem?

 27. První tragédií Williama Shakespeara bylo dílo:

 28. Typickým znakem pro tragédie je:

 29. Václav Havel je českým typickým představitelem:

 30. William Shakespeare žil v:

 31. Jaký nadpis tkví nad oponou v Národním divadle?

 32. Autorem dramatu Lucerna, narozen v Hronově, který psal i rozsáhlé románové kroniky, je?

 33. Pokud mluvíme o zákonu tří jednot, který je typický pro klasicistní drama, mluvíme konkrétně o jakých jednotách? Označ odpověď, která je mylná.

 34. Co je podstatou renesance?

 35. Který z umělců nebyl renesančním malířem?

 36. Prvopočátky dramatu vidíme ve zpěvech a hrách pořádaných na počest jednoho boha. Jakého?

 37. Označ definici, která je nepravdivá:

 38. V jakém českém realistickém díle žena otrávila svého muže Vávru?

 39. Prvními herci v antickém divadle byli:

 40. V jaké zemi se zrodilo divadlo?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah