Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > BAROKO, KLASICISMUS

test BAROKO, KLASICISMUS (Literatura)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.6.2010
Test vyzkoušen 3006 krát, průměrný výsledek je 50.8%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Malíři z doby baroka :

 2. Literaturu českého baroka dělíme:

 3. Velká didaktika (vyberte 2)

 4. Čechořečnost: (vyberte 2)

 5. Domácí literaturu (barokní) dělíme na :

 6. Pansofické spisy: (vyberte 2)

 7. Zatrhni znaky BAROKA v Architektuře: (vyberte 2)

 8. Básník, jezuitský kněz, poema: Co Bůh? Člověk?

 9. Kdy a kde vznik Klasicismus?

 10. Literatura Klasicismu se dělí na:

 11. Moilere je pravym jmenem:

 12. Sochaři z doby baroka :

 13. Kdy a kde vzniklo Baroko?

 14. Znaky Klasicismu: (vyberte 2)

 15. Označ správné odpovědi, jestli autor napsal dílo v závorce: (vyberte 3)

 16. Kdo to byl Jan Ámos Komenský ? (vyberte 3)

 17. Adam Michna z Otradovic: (vyberte 2)

 18. Bohuslav Balbín je autorem děl: (vyberte 2)

 19. Jmenuj dva představitele Tvorby POLOLIDOVÉ: (vyberte 2)

 20. v klasicismu: Dramata musela dodržovat jednotu času místa a děje

 21. Autor díla lakomec je:

 22. Typická budova z doby Baroka (vyberte 2)

 23. Orbis Pictus . .

 24. Labyrint světa a ráj srdce: (vyberte 3)

 25. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2)

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah