Hlavní strana > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > BAROKO, KLASICISMUS

test BAROKO, KLASICISMUS (Literatura)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.6.2010
Test vyzkoušen 2385 krát, průměrný výsledek je 50.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Čechořečnost: (vyberte 2)

 2. Orbis Pictus . .

 3. Bohuslav Balbín je autorem děl: (vyberte 2)

 4. Adam Michna z Otradovic: (vyberte 2)

 5. Jmenuj dva představitele Tvorby POLOLIDOVÉ: (vyberte 2)

 6. v klasicismu: Dramata musela dodržovat jednotu času místa a děje

 7. Moilere je pravym jmenem:

 8. Kdy a kde vzniklo Baroko?

 9. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2)

 10. Kdy a kde vznik Klasicismus?

 11. Velká didaktika (vyberte 2)

 12. Pansofické spisy: (vyberte 2)

 13. Domácí literaturu (barokní) dělíme na :

 14. Zatrhni znaky BAROKA v Architektuře: (vyberte 2)

 15. Literaturu českého baroka dělíme:

 16. Označ správné odpovědi, jestli autor napsal dílo v závorce: (vyberte 3)

 17. Labyrint světa a ráj srdce: (vyberte 3)

 18. Malíři z doby baroka :

 19. Literatura Klasicismu se dělí na:

 20. Autor díla lakomec je:

 21. Typická budova z doby Baroka (vyberte 2)

 22. Znaky Klasicismu: (vyberte 2)

 23. Kdo to byl Jan Ámos Komenský ? (vyberte 3)

 24. Básník, jezuitský kněz, poema: Co Bůh? Člověk?

 25. Sochaři z doby baroka :

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah