Hlavní strana > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > BAROKO, KLASICISMUS

test BAROKO, KLASICISMUS (Literatura)

    Autor: Estelka (34vlož. 153vyzk.+5%ø) ... vloženo 9.6.2010
Test vyzkoušen 2348 krát, průměrný výsledek je 50.2%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kdo to byl Jan Ámos Komenský ? (vyberte 3)

 2. Malíři z doby baroka :

 3. Bohuslav Balbín je autorem děl: (vyberte 2)

 4. Zatrhni znaky BAROKA v Architektuře: (vyberte 2)

 5. Adam Michna z Otradovic: (vyberte 2)

 6. Kdy a kde vzniklo Baroko?

 7. Pansofické spisy: (vyberte 2)

 8. Básník, jezuitský kněz, poema: Co Bůh? Člověk?

 9. Literaturu českého baroka dělíme:

 10. Domácí literaturu (barokní) dělíme na :

 11. Typická budova z doby Baroka (vyberte 2)

 12. Jmenuj dva představitele Tvorby POLOLIDOVÉ: (vyberte 2)

 13. Velká didaktika (vyberte 2)

 14. Kdy a kde vznik Klasicismus?

 15. Moilere je pravym jmenem:

 16. Labyrint světa a ráj srdce: (vyberte 3)

 17. Orbis Pictus . .

 18. Označ správné odpovědi, jestli autor napsal dílo v závorce: (vyberte 3)

 19. Čechořečnost: (vyberte 2)

 20. Zatrhni ZNAKY Baroka (vyberte 2)

 21. Literatura Klasicismu se dělí na:

 22. Znaky Klasicismu: (vyberte 2)

 23. Sochaři z doby baroka :

 24. Autor díla lakomec je:

 25. v klasicismu: Dramata musela dodržovat jednotu času místa a děje

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah