test Racionalismus (Jiné humanitní vědy)(čeká na schválení)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 10.5.2012
Test vyzkoušen 270 krát, průměrný výsledek je 65.6%.
 1. Descartes byl...

 2. Jeho dílo, kde využívá metody skepse se jmenuje...

 3. Descartes popsal tři neotřesitelná východiska. Jedním byl už ten prostý fakt, že pochybuji ( Cogito ergo sum), dále dospívá k absolutní jistotě boha (jako nedokonalá bytost nemohu vytvořit ideu dokonalé bytosti) a třetím východiskem je...

 4. Jak se člověk (podle Descarta) vyvaruje omylu?

 5. Co tvoří jsoucno u Descarta?

 6. Základním atributem substance duchovní je myšlení. Co je základním atributem substance materiální?

 7. Jak dochází k propojení duchovní a materiální substance?

 8. Kdo tvrdil, že Písmo svaté by mělo být vykládáno dvojí smyslem?

 9. V jakém podání by mělo býti vykládáno?

 10. Jak považuje Spinoza Ježíše Krista?

 11. Spinoza je

 12. Protějškem pojmu substance (bůh = tvořící příroda) je podle Spinozi....

 13. Substance (bůh) má dvě vlastnosti. Jaké?

 14. Podle Spinozy ve světě panuje kauzální...

 15. Pluralistou byl v racionalistickém myšlení především...

 16. Podle Leibnitze se skutečnost skládá z

 17. Monády jsou podle Leibitze síly, body, individua a

 18. Každá monáda při svém vzniku obdržela od boha zákon o

 19. Co je to teodicea?

 20. Leibnitz řeší příčiny zla na našem světě. Říká, že existují tři druhy - metafyzické, fyzické a morální. Co je podstatou fyzického zla?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah