Testi.cz > Humanitní, společenské > Filosofie > Antická filozofie

test Antická filozofie (Filosofie)

    Autor: marketa.dolska (3vlož. 7vyzk.+19%ø) ... vloženo 10.5.2012
Test vyzkoušen 4535 krát, průměrný výsledek je 42.6%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kdy a kde vzniká antická filozofie?

 2. Jeho pralátka byla voda. Zabýval se etickými otázkami: Co je v životě nejsnazší? Co je nejtěžší? Co jsou bohové? Jak žít v souladu s ctností?

 3. Byl strůjcem první evoluční teorie, napsal spis O přírodě, jeho pralátka byla látkou neomezeného charakteru se základními vlasnostmi (studený-teplý, suchý-vlhký). Jak se jmenovala tato pralátka a kdo ji popsal?t

 4. Praprincip Pythágorejců bylo...

 5. Zakladatel akustiky byl...

 6. Kdo kritizoval antromorfní polyteismus a jak si představoval boha?

 7. Bohyně Niké ve snu sdělila Parmenidovi Kruhové pravdy. Co obsahují tyto pravdy?

 8. Kdo je obhájece Parmenida a co vymyslel na jeho obhajobu?

 9. Zakladatelem dialektiky (umění vést rozhovor), trvzení, že pralátkou je oheň nebo-li energie a citátu: "Panta rei" je...

 10. Kratylos byl....

 11. Mladší fyzikové byli filozofové spojující učení...

 12. Za jakou myšlenku byl pronásledován Anaxagora?

 13. Empedoklés považoval za neměnné základy čtyři živly, na které působí dva dynamické principy, jaké?

 14. Kdo byl strůjce myšlenek, že: nejsoucno existuje, že je to prázdný prostor, kde vzniká jsoucno. Zde se chaoticky pohybují dále nedělitelné částice, které se sráží. Mají primární a sekundární vlastnosti. Jak se jmenuje jeho škola?

 15. Co je mimesis?

 16. Co je podstatou sofistiky?

 17. Co bylo ůčelem Sokratovského dialogu?

 18. Co je to etický intelektualismus?

 19. Spojení krásy a dobra nazval Sokrates...

 20. Kdy došlo k zavření Platónovy Academie?

 21. Co z této nabídky nepatří mezi Platónovy dialogy? Lysis, Faidros, Politea, Obrana Sokrata, Organon, Gorgias, O duši, Symposion.

 22. Platónova teorie dvou světů obsahovala svět...

 23. Co je to platonická láska?

 24. Jak skončí Sokrates v Podobenství o jeskyni?

 25. Vozataj řídí dva koně - černého a bílého - díky *** je schopen rozpoznávat dobro a zlo. Doplň.

 26. Jak se nazývá škola, kterou založil Aristoteles?

 27. Vše se skládá z látky a formy. Aby se látka spojila s formou, potřebují k tomu pohyb (kinésis) , který vznikl díky prvnímu hybateli. Jak se jmenuje toto učení?

 28. Jaká je špatná forma vlády podle Aristotela?

 29. Dvě premisy, tři soudy, jeden úsudek. Jedná se o jednoduchý typ úsudky tedy o ...

 30. Jaká škola patří mezi Sokratovské školy?

 31. K čemu dochází mezi atomy u Epikureismu?

 32. Ve filozofii čelící strachu se musíme zbavit strachu z ...

 33. Co je to kritérium pravdivosti podle Stoiků?

 34. Stoikové tvrdili, že pravdivé je jen to, co můžeme vnímat smysly. Rozlišovali dva principy:

 35. Jak dosáhnu apateii?

 36. Co tvrdil Pyrrhón z Elidy?

 37. Co je epoché?

 38. Bezbolestný stav, kdy nic nevím a je mi to jedno je podle Skepticismu cíl jejich cesty k lhostejnosti, tedy k...

 39. Co jsou tropy u Skepticismu?

 40. Představitel Alexandrejského eklekticismu, lépe řečeno synkretismu (vybírání myšlenek z různých oblastí) byl...

 41. Zakladatelem Novoplatonismu byl...

 42. Plotínova triáda měla dva stupně. První stupeň byl Jedno (chápán jako bůh) a druhý Hmota. Jaké dvě emanace vyzařují z prvního stupně?

 43. Cesta posledního vzestupu podle Novoplatoniků má čtyři kroky. Která mezi ně nepatří?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah