Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Psychologie - Obecně

test Psychologie - Obecně (Psychologie)

    Autor: Martin1234 (124vlož. 198vyzk.+10%ø) ... vloženo 19.1.2018
Test vyzkoušen 430 krát, průměrný výsledek je 67.7%.
  1. Který psychologický systém tvrdil, že rozklad složitých procesů n a jednodušší prvky je považován za nejlepší cestu k porozumění psychice?

  2. Se kterým psychickým procesem jsou spojeny postupy kategorizace, indukce a dedukce?

  3. Ve kterých teoriích osobnosti je důležitým pojmem tzv. spiritua lita – tj. hledání smyslu života, úsilí o vyšší hodnoty nebo ideály?

  4. Oblíbená teorie motivace tvrdí, že veškeré jednání je vedeno snahou dosahovat co nejvíce příjemných pocitů a co nejvíce se vyhýbat pocitům nepříjemným. Základním univerzálním motivem je tedy co nejpříznivější bilance libosti a nelibosti. Jak se tato teorie motivace označuje?

  5. Která z následujících poruch nepatří mezi poruchy vnímání

  6. Rys osobnosti, který vyjadřuje, jak jedinec odolává stresu n ebo jak rychle a kvalitně ho překoná, jinak také nezdolnost vůči nepříznivým okolnostem, se označuje jako:

  7. Při psychologické analýze skupiny rozlišují psychologové různé role, které její členové zastávají. Jak označují vůdčí roli, kterou zaujímá silná osobnost prosazující se především svojí odbornou nebo osobnostní autoritou.

  8. Mezi dvojicí slov strach : fóbie existuje určitý vztah. Velmi podobný vztah existuje mezi dvojicí slov smutek : ?. Doplňte na místo otazníku jednu z následujících možností:

  9. Jak můžeme na základě řeckého původu slov nejlépe vyložit význam slova psychologie?

  10. Jak se nazývá silná, bouřlivá emotivní reakce

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah