test Psychologie(4.) (Psychologie)

    Autor: Zuza (anonym) ... vloženo 4.5.2008
Test vyzkoušen 4871 krát, průměrný výsledek je 62.1%.
  1. Autory prvního inteligenčního testu jsou?

  2. Termín bazální úzkost zavedla?

  3. Důležitým pojmem v psychologii l.s.vygotského je?

  4. Chorobný strach z otevřených prostor nazýváme?

  5. Downův syndrom je způsoben?

  6. Autorem autogenního tréninku je?

  7. Zakladatel logoterapie je?

  8. Burn-out syndrom se u lékaře neprojeví větou?

  9. Gender je pojem?

  10. Pojem psychotismu v souvislosti s temperamentem se objevuje u?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah