Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa)

test Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 15.1.2010
Test vyzkoušen 1785 krát, průměrný výsledek je 53.1%.
  1. Forma vlády vypovídá o

  2. K jakému principu NEBYLO přihlédnuto při rozdělení majetku ČSFR?

  3. Jsou státní fondy právnickými osobami a odpovídá ČR za jejich závazky?

  4. Co patří mezi principy materiálního právního státu?

  5. Co se projevuje ve svrchovanosti státní moci ČR nad tímto územím a těmi, kdo se na něm nacházejí, bez ohledu na jejich st. občanství?

  6. Obecně závazné vyhlášky krajů (obcí) jsou vydávány v jejich a)..., nařízení krajů (obcí) jsou vydávány v jejich b)...

  7. Co NEPLATÍ o rozhodnutích ÚS?

  8. Který z pojmů popisuje vtělení mezinárodní smlouvy do vnitrostátního právního řádu, aniž dochází k její transformaci do podoby pramene vnitrostátního práva?

  9. Co NEPLATÍ o obecně recipovaných mezinárodních smouvách (dle článku 10 Ústavy)?

  10. O jaký výklad jde, podává-li ho právní orgán, který daný právní předpis vydal?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah