Testi.cz > Humanitní, společenské > Právo > Ústavní právo - katalog a prostředky ochrany zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa

test Ústavní právo - katalog a prostředky ochrany zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa (Právo)

    Autor: Veronika Sládková (54vlož. 150vyzk.+5%ø) ... vloženo 20.1.2010
Test vyzkoušen 589 krát, průměrný výsledek je 54.7%.
  1. Čl. 8 odst. 1 Listiny (osobní svoboda) funguje ve vztahu k čl. 14 odst. 1 Listiny (svoboda pohybu a pobytu) jako

  2. Kde v Listině základních práv a svobod najdeme zásadu legální licence?

  3. Jakou povahu má čl. 21 Listiny z hlediska Jellinekovy klasifikace podle statusu?

  4. V případě svobody projevu (čl. 17 odst. 1) jde o a)..., v případě zákazu cenzury (čl. 17 odst. 3) jde o b)....

  5. Které z následujících práv je neomezitelné?

  6. Co to v případě základních práv znamená institucionální záruka?

  7. V kterém případě se jedná spíše o základní svobodu než o základní právo?

  8. Které z následujících tvrzení NENÍ pravdivé?

  9. Jaká je lhůta pro to, aby se orgán vyjádřil ke zjištění veřejného ochránce práv?

  10. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) je orgánem zřízeným

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah