test Ústava ČR (Právo)

    Autor: miraben (147vlož. 867vyzk.+4%ø) ... vloženo 18.4.2016
Test vyzkoušen 2795 krát, průměrný výsledek je 55.4%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Kolik částí má Ústava ČR?

 2. Kolik zákonodárců je potřeba k její změně?

 3. Co je to preambule?

 4. Co je podle Ústavy zdrojem veškeré státní moci v ČR?

 5. Na čem je založen politický systém v ČR?

 6. Kdo nevykonává zákonodárnou moc?

 7. Co z uvedeného neplatí o Poslanecké sněmovně?

 8. Co z uvedeného neplatí o Senátu?

 9. Od kterého věku je v ČR aktivní volební právo?

 10. Kdo z uvedených nemá zákonodárnou iniciativu?

 11. Kdy je komora usnášení schopná?

 12. Co z uvedeného neplatí o prezidentovi?

 13. Ke které z uvedených pravomocí prezident nepotřebuje kontrasignaci premiéra?

 14. Které z uvedených funkcí nejsou součástí vlády ČR?

 15. Na jak dlouho jsou prezidentem jmenováni soudci?

 16. Který z uvedených soudů nepatří do Soustavy soudů ČR?

 17. Kde sídlí Nejvyšší soud?

 18. Kolik soudců tvoří Ústavní soud ČR?

 19. Co patří mezi hlavní činnosti NKÚ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah