Testi.cz > Přírodní vědy > Medicína > chemie přijímačky 1lf 02

test chemie přijímačky 1lf 02 (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: MangoLady (7vlož. 20vyzk.+14%ø) ... vloženo 31.5.2016
Test vyzkoušen 371 krát, průměrný výsledek je 38.3%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
 1. Při redukci:

 2. Rovnováha chemické reakce:

 3. První termodynamický zákon:

 4. Mírou rozpustnosti látky je:

 5. Uvažujeme děj, který probíhá v nádobě izolované od okolí, aby nemohlo docházet k výměně tepla. Takový děj je nutně:

 6. Reakční rychlost reakce N2 + 3 H2 -> 2 NH3 můžeme vyjádřit:

 7. Osmotický tlak:

 8. Aktivní koeficient při výpočtu pH lze s přijatelnou mírou nepřesnosti zanedbat (považovat za přibižně rozvný 1) v případě roztoků:

 9. Kapalná voda za normálního tlaku (při zanedbání ztrát v důsledku odpařování):

 10. Pro termochemické zákony platí:

 11. Arrheniova rovnice:

 12. Uvažujeme děj, který probíhá v pevné uzavřené nádobě. Přes stěny nádoby se může předávat teplo. Takový děj je nutně:

 13. 13% roztok NaOH obsahuje:

 14. Entalpie:

 15. Iontová síla roztoku:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah