Hlavní strana > Přírodní vědy > Medicína > Fyzika - přijímačky 1lf 01

test Fyzika - přijímačky 1lf 01 (Medicína)(čeká na schválení)

    Autor: MangoLady (7vlož. 20vyzk.+14%ø) ... vloženo 10.6.2016
Test vyzkoušen 188 krát, průměrný výsledek je 38.1%.
U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny.
  1. Je-li Fg velikost tíhové síly tělesa umístěného na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel B (beta), je velikost složky F2 kolmé na směr posunutí (která nemá pohybové účinky):

  2. Velikost tlakové síly kapaliny na dno závisí:

  3. Tlak v kapalině je:

  4. Hydrostatický tlak je:

  5. Značí-li F sílu působící kolmo na plochu velikosti S, pak pro hydraulický lis platí:

  6. velikost tlaku v kapalině u dna nádoby nezávisí na:

  7. značí-li g gravitační zrychlení, pak posunutím tělesa o hmotnosti m po nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel B(beta) tak, že rozdíl výšek tělesa před posunutím a po něm je roven h, se vykoná práce W:

  8. Vlak jede rychlostí 72 km/h. Jakou dráhu ještě ujede, začne-li strojvůdce rovnoměrně brzdit se záporným zrychlením 0,5 m/s

  9. Uvažujte pohyb rovnoměrný přímočarý; vyberte, které tvrzení je nesprávné:

  10. V důsledku reakce vzniká při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah