Testi.cz > Přírodní vědy > Matematika > Matematické drobnosti

test Matematické drobnosti (Matematika)

    Autor: Kira (anonym) ... vloženo 17.8.2006
Test vyzkoušen 3215 krát, průměrný výsledek je 66.2%.
  1. Jak nazýváme číslo, které odečítáme od celku ?

  2. Který zápis čísla 1 494 římskými číslicemi je správně ?

  3. Součin dvou záporných čísel je ...

  4. Jmenovatelem ve zlomku nesmí být ....

  5. Kolik je 16% ze 3 000,00 Kč ?

  6. Který převod jednotek je zde uveden správně ?

  7. Grafem nepřímé úměrnosti je ...

  8. Cosinus úhlu je poměr ...

  9. Tečna je přímka. která má s kružnicí ...

  10. Který vzorec pro výpočet povrchu kvádru je správný ?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah