test Mediální výchova I. (Jiné humanitní vědy)

    Autor: Lobotommy (4vlož. 319vyzk.+14%ø) ... vloženo 12.12.2012
Test vyzkoušen 328 krát, průměrný výsledek je 59.6%.
Test, který seznamuje s mediální výchovou, aneb "A proč je to důležité, tatínku?" "No protože to bylo v televizi."

Zajímal by mě také váš názor na to, zdali má smysl učit na základních či středních školách mediální výchovu. Děkuji za komentář.
  1. Médium lze definovat více způsoby. Například mediální teoretik Marshall McLuhan poukazuje na médium jako na extenzi člověka. Skrze McLuhanovou uchopení lze tedy médium chápat...

  2. Běžně je médium chápano jako sdělovací prostředek. V souvislosti s tímto chápáním se lze setkat i se slovním spojením "mediální realita". Co se tím zjednodušeně myslí?

  3. Která řada vynálezů odpovídá správnému chronologickému seřazení dle vzniku sdělovacího prostředku? (od nejstaršího po nejmladší)

  4. Teorie "agenda setting" či nastolování agendy se zabývá...

  5. Který typ masových médií s ohledem na vlastnictví zde v České republice (2012) nemáme?

  6. Pokud příjemce dekóduje význam mediálního sdělení tak, jak byl do sdělení zakódován jeho tvůrcem (Vyslaný význam je významem přijatým) Lze takové "čtení" označit jako...

  7. Hovoříme-li o stereotypizaci v médiích, tak jde např. ...

  8. Forma skryté reklamy, kdy se např. filmový hrdina napije z lahve, na které je jedoznačně rozeznatelná značka produktu, se nazývá?

  9. Existuje v České republice (2012) oficiální cenzorní úřad?

  10. Je zásadní rozdíl mezi zprávou a událostí? Jaký?

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah