Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 4054 krát, průměrný výsledek je 44.4%.
 1. O učení nápodobou pojednával

 2. Pro řízení auta je důležitá

 3. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 4. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 5. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 6. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 7. Fáze paměti jsou

 8. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 9. William James byl

 10. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 11. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 12. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 13. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 14. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 15. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 16. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 17. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 18. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 19. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 20. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 21. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 22. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 23. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 24. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 25. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 26. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 27. Autorem termínu kognitivní mapa je

 28. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 29. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 30. Weber-Fechnerův zákon říká:

 31. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 32. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 33. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 34. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 35. Transakční analýza je spjata se jménem:

 36. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 37. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 38. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 39. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 40. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 41. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 42. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 43. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 44. Piaget se proslavil teorií:

 45. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 46. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 47. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 48. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 49. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 50. O psychologii davu pojednával

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah