Hlavní strana > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 2638 krát, průměrný výsledek je 43.8%.
 1. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 2. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 3. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 4. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 5. Piaget se proslavil teorií:

 6. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 7. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 8. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 9. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 10. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 11. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 12. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 13. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 14. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 15. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 16. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 17. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 18. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 19. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 20. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 21. Pro řízení auta je důležitá

 22. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 23. Fáze paměti jsou

 24. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 25. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 26. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 27. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 28. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 29. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 30. Weber-Fechnerův zákon říká:

 31. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 32. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 33. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 34. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 35. William James byl

 36. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 37. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 38. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 39. O učení nápodobou pojednával

 40. Transakční analýza je spjata se jménem:

 41. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 42. O psychologii davu pojednával

 43. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 44. Autorem termínu kognitivní mapa je

 45. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 46. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 47. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 48. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 49. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 50. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah