Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 3655 krát, průměrný výsledek je 44.3%.
 1. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 2. Pro řízení auta je důležitá

 3. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 4. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 5. O učení nápodobou pojednával

 6. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 7. Transakční analýza je spjata se jménem:

 8. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 9. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 10. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 11. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 12. Autorem termínu kognitivní mapa je

 13. Weber-Fechnerův zákon říká:

 14. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 15. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 16. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 17. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 18. O psychologii davu pojednával

 19. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 20. Piaget se proslavil teorií:

 21. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 22. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 23. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 24. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 25. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 26. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 27. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 28. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 29. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 30. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 31. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 32. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 33. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 34. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 35. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 36. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 37. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 38. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 39. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 40. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 41. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 42. William James byl

 43. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 44. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 45. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 46. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 47. Fáze paměti jsou

 48. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 49. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 50. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah