Hlavní strana > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 2856 krát, průměrný výsledek je 43.8%.
 1. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 2. O učení nápodobou pojednával

 3. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 4. William James byl

 5. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 6. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 7. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 8. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 9. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 10. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 11. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 12. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 13. Transakční analýza je spjata se jménem:

 14. O psychologii davu pojednával

 15. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 16. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 17. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 18. Fáze paměti jsou

 19. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 20. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 21. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 22. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 23. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 24. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 25. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 26. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 27. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 28. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 29. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 30. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 31. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 32. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 33. Weber-Fechnerův zákon říká:

 34. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 35. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 36. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 37. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 38. Pro řízení auta je důležitá

 39. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 40. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 41. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 42. Piaget se proslavil teorií:

 43. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 44. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 45. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 46. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 47. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 48. Autorem termínu kognitivní mapa je

 49. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 50. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah