Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 3263 krát, průměrný výsledek je 44.1%.
 1. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 2. O psychologii davu pojednával

 3. O učení nápodobou pojednával

 4. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 5. Autorem termínu kognitivní mapa je

 6. Weber-Fechnerův zákon říká:

 7. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 8. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 9. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 10. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 11. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 12. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 13. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 14. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 15. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 16. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 17. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 18. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 19. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 20. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 21. Pro řízení auta je důležitá

 22. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 23. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 24. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 25. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 26. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 27. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 28. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 29. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 30. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 31. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 32. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 33. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 34. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 35. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 36. Transakční analýza je spjata se jménem:

 37. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 38. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 39. William James byl

 40. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 41. Piaget se proslavil teorií:

 42. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 43. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 44. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 45. Fáze paměti jsou

 46. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 47. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 48. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 49. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 50. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah