Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 3396 krát, průměrný výsledek je 44%.
 1. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 2. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 3. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 4. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 5. William James byl

 6. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 7. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 8. Pro řízení auta je důležitá

 9. Weber-Fechnerův zákon říká:

 10. Transakční analýza je spjata se jménem:

 11. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 12. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 13. O učení nápodobou pojednával

 14. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 15. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 16. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 17. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 18. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 19. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 20. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 21. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 22. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 23. Piaget se proslavil teorií:

 24. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 25. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 26. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 27. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 28. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 29. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 30. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 31. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 32. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 33. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 34. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 35. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 36. Fáze paměti jsou

 37. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 38. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 39. O psychologii davu pojednával

 40. Autorem termínu kognitivní mapa je

 41. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 42. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 43. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 44. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 45. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 46. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 47. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 48. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 49. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 50. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah