Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 3502 krát, průměrný výsledek je 44.1%.
 1. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 2. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 3. Pro řízení auta je důležitá

 4. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 5. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 6. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 7. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 8. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 9. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 10. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 11. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 12. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 13. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 14. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 15. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 16. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 17. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 18. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 19. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 20. O učení nápodobou pojednával

 21. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 22. Transakční analýza je spjata se jménem:

 23. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 24. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 25. Weber-Fechnerův zákon říká:

 26. Fáze paměti jsou

 27. Autorem termínu kognitivní mapa je

 28. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 29. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 30. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 31. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 32. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 33. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 34. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 35. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 36. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 37. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 38. Piaget se proslavil teorií:

 39. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 40. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

 41. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 42. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 43. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 44. William James byl

 45. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 46. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 47. O psychologii davu pojednával

 48. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 49. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 50. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog

Reklama

Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah