Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Velký test z psychologie

test Velký test z psychologie (Psychologie)

    Autor: Psycholog (1vlož. 8vyzk.+20%ø) ... vloženo 26.12.2013
Test vyzkoušen 4391 krát, průměrný výsledek je 44.3%.
 1. Termínem "terciální socializace" označujeme období, jež se vztahuje k:

 2. S termínem kognitivní disonance je spjato jméno:

 3. Nedirektivní terapie je spjata se jménem

 4. Chceme-li zkoumat, jaký vliv má počet žáků ve třídě na kvalitě výuky, jakou proměnnou je v tomto případě počet žáků.

 5. Ztráta schopnosti rozeznat předměty, zvuky, osoby, tvary atd. bez porušení funkce smyslových orgánů:

 6. Knihy Mít nebo být, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity nebo Člověk a psychoanalýza napsal:

 7. Mezi nejdůležitější směry psychologie 20. století nebývá řazen(a):

 8. Názorem, že děti mají v sobě zabudované mechanismy pro osvojování jazyka se proslavil.

 9. Který z těchto zákonů nedefinovali gestaltisté.

 10. Fáze paměti jsou

 11. To, že emoci vytváří vědomí fyziologických změn, tvrdí:

 12. Prvními inteligenčními testy se proslavil.

 13. Piaget se proslavil teorií:

 14. "Rodinná konstelace, pocit méněcennosti, potřeba moci" jsou ústředními pojmy:

 15. Zakladatel tzv. Gestalt terapie byl

 16. Který z těchto archetypů nehraje v Jungovo koncepci důležitou roli.

 17. Který z těchto znaků nehraje podstatnou roli v Antonovské koncepci salutogeneze

 18. Jev, kterým psychologové nazývají fakt, že si lidé budou po celý život pamatovat např. co dělali 11. září 2001 se nazývá:

 19. Když provádíme určité činnosti, např. řídíme auto, zavazujeme si tkaničku, nebo hrajeme fotbal, využíváme paměť.

 20. Psychofyzik považovaný díky založení laboratoře v Lipsku v roce 1879 za "tatíčka psychologie".

 21. Experimentem týkajícím se tzv. pygmalion efektu se proslavil

 22. Pro řízení auta je důležitá

 23. Které z těchto jmen svým zaměřením nepatří mezi ostatní.

 24. Řekne-li terapeut svému pacientovi, jež má chorobný strach z pavouků, aby co nejvíce pavouky vyhledával a dotýkal se jich, jedná se o:

 25. Pojem inteligenční kvocient jako podíl mentálního a chronologické věku vynásobeného stem zavedl.

 26. Transakční analýza je spjata se jménem:

 27. Dílo "Spis o duši" napsal antický filozof

 28. Podle Eysenckovy teorie označíme melancholika jako:

 29. Experimentem zabývajícím se konformitou se proslavil

 30. Do tzv. Vídeňské školy neřadíme

 31. Tzv. Ebbinghausova křivka zapomínání nám říká

 32. Podle teorie A. H. Maslowa je nejjvyšší lidská potřeba:

 33. Známým experimentem poslušnost vůči autoritě, kdy bylo zjištěno, že lidé jsou schopni se chovat ohavným způsobem, vyžaduje-li to po nich respektovaná osobnost, se proslavil.

 34. Autorem výroku "Nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech" je:

 35. Stav po úrazu, kdy má jedinec problém zapamatovat si nové zážitky, přestože staré zážitky si vybavuje zcela normálně se nazývá.

 36. Mezi faktory tzv, Big Five nepatří.

 37. O psychologii davu pojednával

 38. Ústředním pojmen logoterapie F. E. Frankla je:

 39. Stádium "identita vs. zmatení rolí" je v Eriksonově teorii označováno období:

 40. William James byl

 41. O učení nápodobou pojednával

 42. Autorem termínu kognitivní mapa je

 43. Vnímání pohybů vnitřních (útrobních) orgánů umožňují:

 44. Podle Freudovi teorie psychoanalýzy vzniká oidipovský komplex v:

 45. Který z termínů nepatří do psychoanalytické teorie.

 46. Pokusy se slinícími psy se proslavil

 47. Pokusy s pacienty s rozděleným mozkem se proslavil

 48. Za hlavní představitele gestaltismu jsou považováni

 49. Weber-Fechnerův zákon říká:

 50. Teorií osobních konstruktů, ve které jsou děti přirovnáváni k vědcům, se proslavil:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah