Testi.cz > Přírodní vědy > Fyzika > Elektřina 1. - přijímačky na medicínu

test Elektřina 1. - přijímačky na medicínu (Fyzika)

    Autor: Natural-95 (15vlož. 31vyzk.) ... vloženo 25.3.2008
Test vyzkoušen 3642 krát, průměrný výsledek je 46.2%.
  1. Elelktrostatická síla působící na jednotkový elektrický náboj je číselně rovna:

  2. Intenzita elektrického pole v dielektriku je:

  3. Relativní permitivita vody má hodnotu přibližně 80. při přenesení dvou elektrických nábojů téhož znaménka ze vzduchu do vody se jejich vzájemné odpuzování:

  4. Relativní permitivita prostředí udává:

  5. Relativní permitivita prostředí nemůže mít hodnotu:

  6. Elektrická práce vykonaná při přemístění jednotkového náboje z blízkosti jiného elektrického náboje do nekonečna, kde je hladina potenciálu nulová, je rovna:

  7. Vzdálíme-li od sebe dva elektrické náboje opačného znaménka do čtyřnásobné vzdálenosti oproti původní, pak se síla, s níž se vzájemně přitahují:

  8. Intenzitu elektrického pole lze v daném místě prostoru chápat jako veličinu:

  9. Elektrický potenciál lze v daném místě prostoru chápat jako veličinu:

  10. Elektro statickou sílu působící na bodový elektrický náboj lze chápat jako veličinu:

Dejte si tento test na vlastní stránky/blog
Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno!

jdi nahoru, na obsah